פתיחת התערוכה "התקליט הישראלי - היסטוריה של עיצוב" © אוניברסיטת חיפה, 2012

פתיחת התערוכה "התקליט הישראלי - היסטוריה של עיצוב" - אוניברסיטת חיפה

הקודם | הבא
פתיחה חגיגית של התערוכה ותוכנית יום העיון בעקבות התערוכה