דרג את המאמר שמרנות דתית מול אתגרי הרשת הדיגיטלית: הקהילה ההוטרית הנוצרית והדמיון לחרדים
מידת עניין:
רמת דיוק:
אופי המידע:
חדשנות:
 * עד 400 תווים