דרג את המאמר מהורות סמכותנית לשלטון הילד
מידת עניין:
רמת דיוק:
אופי המידע:
חדשנות:
 * עד 400 תווים