חינוך בישראל במבט מגזרי

עריכה:  תמר אלמוג

חינוך בישראל במבט מגזרי

עריכה:  תמר אלמוג

צילום עטיפת הספר - חינוך בישראל
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן

> כותבי המאמרים

 

> צילום עטיפה

שרון הורנשטיין