דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 1 מדרגים

פרק 7: חטיבת ביניים אלסלאם טייבה

חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ע. ק. רדא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ע. ק. רדא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
חטיבת ביניים אלסלאם טייבה
ח'אלד חאג' יחיא
אסף מידע, עיבד וערך: ח'אלד חאג' יחיא

עריכה לשונית: יעל מדר


נוצר ב-7/11/2010

רקע כללי

חטיבת הביניים אל-סלאם יושבת באזור "המשולש", בעיר הערבית-מוסלמית טייבה, והיא שייכת לחינוך הממלכתי הערבי במדינת ישראל. תכנית הלימודים של בית הספר היא בהתאם לתכנית הליבה של משרד החינוך ותחת פיקוחו של משרד החינוך. צוות ההוראה, עובדי המינהל והתלמידים הם כולם מוסלמים, וכמעט כולם בני העיר טייבה.

הנכנס בשערי בית הספר חש מיד באווירה המיוחדת, המטופחת והנקייה השוררת במקום. ערכים ושמירה על הסביבה הם חלק בלתי נפרד מחיי בית הספר, כחלק מחינוך המעודד אדם הפעיל בקהילתו, בעירו, במדינתו ובעולם כולו.

אתר האינטרנט של בית הספר (בערבית) הוא www.alsalamtb.com.

פרטים היסטוריים וציוני דרך בתולדות בית הספר

שנת ההקמה

בית הספר הוקם בשנת 2003 במימון של מפעל הפיס ושל עיריית טייבה. על אף שעבודות הבנייה של בית הספר לא הסתיימו, פתח בית הספר את שעריו בראשון בספטמבר 2003 לתלמידי כיתות ז'-ט'. תלמידים אלה עברו מבתי ספר אחרים והופנו, על ידי אגף החינוך של עיריית טייבה, אל חטיבת הביניים אל-סלאם.

בתחילה, למדו התלמידים בבניין אחד בלבד מתוך שלושה מתוכננים. בחדרי הלימוד שבבניין היו כיסאות ושולחנות בלבד. לבית הספר לא היו גדרות ואף לא היו חדר מורים וחדרי הנהלה. לכן בתוך המקלט הריק של בית הספר סידרו המורים והמנהל פינה שתשמש אותם.

בשנתו הראשונה של בית הספר היו בו שמונה כיתות – שלוש כיתות ז', שלוש כיתות ח' ושתי כיתות ט'. מספר המורים עמד על עשרים ושלושה, ומשרתם הייתה משרה חלקית. כל המורים עברו מבתי ספר אחרים באזור, ולכולם ותק של מספר שנים בהוראה. מר ע' קאדר אבראהים הוא המנהל של חטיבת הביניים למן יום פתיחתה.

שלבים ב' וג' של ההקמה

עיריית טייבה ומפעל הפיס המשיכו בשלבי הבנייה שתוכננו מראש, ובתחילת ספטמבר 2005 הושלמו שלב ב' ושלב ג'. בעקבות כך, שינה בית הספר את פניו מאוד; השלמת הבנייה יצרה בית ספר יפה ומודרני. כך ישנם בבית הספר כל הדברים האלה: בניינים של כיתות לימוד נפרדות לכל שכבה, מעבדות למקצועות המחשבים, הכימיה, הביולוגיה והמדעים, ספרייה, חדר מנהל, חדר סגן מנהל, חדר מזכירות, חדר ישיבות הנהלה, חדר מורים ראשי, חדרי מורים המיועדים לפגישות עם הורים, מגרש כדורגל ומגרש כדורסל, חצרות נפרדות לכל שכבה, גדרות, קיוסק, וחנייה לרכביהם של המורים ושל האורחים.

אידיאולוגיה בית ספרית וערכי יסוד כלליים וחינוכיים

חזון בית הספר

 • לטפח את בית-הספר כסביבה חינוכית המושתתת על שיח - מתמיד, יוצר ומכבד - בין מורים, הורים, תלמידים וקהילה.
 • לבסס את דרכו החינוכית של בית הספר על ערכי שוויון, על ערך האדם ועל שוויון הזדמנויות.
 • לעודד שאיפה למצוינות אישית חינוכית, ערכית וחברתית.
 • לעודד אצל התלמיד את האוטונומיה ואת הסקרנות האינטלקטואליות.
 • להקים מסגרת ברורה של נורמות התנהגות.
 • ליישם דרכי הוראה ולמידה הרלוונטיות למציאות של המאה ה-21.
 • לחנך לאהבת הארץ.
 • לפתח כישורים חברתיים ואישיים אצל כל תלמיד ותלמיד.
 • להכיר בריבוי התרבויות שבחברה הישראלית ולכבדו.

"אני מאמין" בית ספרי

תלמידי חטיבת הביניים אל-סלאם והוריהם מהווים קהילה אחת הפועלת בשותפות, באחריות ובמחויבות לטובת הצלחתם ושביעות רצונם של כל באי בית הספר. 

 • מאמינים כי זכותו של כל פרט בבית הספר להרגיש מוגן, מכובד ושייך, וכי על הצוות החינוכי, על התלמידים ועל ההורים מוטלת החובה לפעול בשותפות, במחויבות ובאחריות לקראת ביסוס התחושות שלעיל.
 • מאמינים כי תפקידו המרכזי והראשון של בית הספר הוא לחנך לערכי כבוד הדדי, לסבלנות ולסובלנות, לחברות ולנתינה.
 • מאמינים כי תפקידו של בית הספר הוא לחנך לאהבת החברה וכן להכרה ולהוקרה של תרבות העם שאנו חלק ממנו.
 • מאמינים כי תפקידו של בית הספר הוא לחנך לחיים של דו-קיום ולחתירה לשלום אמת.
 • מאמינים כי חובות הצוות החינוכי הן ליצור תנאים המקדמים למידה משמעותית ולאפשר לתלמידים חוויות הצלחה.
 • מאמינים כי חובת התלמידים היא לבצע את המטלות הלימודיות הנדרשות מהם בתחום הלימודי, לצורך הבטחת הצלחתם.
 • מאמינים כי חוזקה של מערכת מתבטא בתמיכה, בעזרה, בחיזוק ובטיפוח האוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 • מאמינים שבית הספר יהווה בית ובו אווירה חברתית נעימה ומצמיחה, השם לו למטרה לציין תהליכי שיפור והצטיינות של הפרט ושל הקבוצה.
 • מאמינים במערכת מאורגנת בעלת כללי תפקוד ידועים, ברורים ומוסכמים בתחום ההתנהגותי, בתחום הלימודי ובתחום המינהל והארגון, תוך הכוונה וטיפוח של יכולות איפוק והבלגה כבסיס לתהליך חינוכי משמעותי.
 • מאמינים כי קהילה מגובשת, בעלת גאוות יחידה, עם מסורות ערכיות ועם תרבות בית ספרית ייחודית מהווה תשתית איתנה להצלחה בתחום החברתי, בתחום הרגשי ובתחום הלימודי.

"אנו, מורים, תלמידים והורים מתחייבים לפעול למימושה של האמנה החינוכית ולהפכה לאורח חיים בית ספרי."

תקנון בית הספר

תקנון בית הספר מחייב את כל תלמידיו ועובדיו. הוא מחולק למספר חלקים ובו מפורט כיצד יש לנהוג וכיצד אין לנהוג בכל הסוגיות הרלוונטיות. עיקר התחומים שבהם עוסק התקנון הם כלהלן:

 • כללי התנהגות ומשמעת בבית הספר כנדרש מן המורים ומן התלמידים.
 • חובות התלמידים כהבאת הציוד הנדרש לשיעורים והכנת שיעורי הבית.
 • נוהלי בחנים ומבחנים.
 • תלבושת בבית הספר.
 • רכוש בית הספר והיחס אליו.
 • תורנות כיתתית ובית ספרית.

הסביבה הפיזית

שערי הכניסה לבית הספר

לבית הספר שני שערים ראשיים: השער האחד מיועד לתלמידים והאחר למורים. שער קטן נוסף מיועד לשימוש לפי הצורך, כמו לצורך הכנסת רכבים לחצר בית הספר במקרים מיוחדים, למשל למען תלמידים נכים. השער של המורים נמצא בצמוד לחניון של רכבי המורים וממנו נמשך שביל עם פרחים. שביל זה מוביל אל הקומה האמצעית של הבניין הראשי אשר בה חדרי ההנהלה וחדר המורים. בסמוך לשער של התלמידים פורחת צמחייה מטופחת ויפה ובה עצים שנטעו תלמידי בית הספר לפני שנים מספר. בינות לצמחייה עובר שביל המגיע עד לחצר הראשית של בית הספר, זו המיועדת לתלמידי כיתות ח' ו-ט'. משם ממשיך השביל אל מדרגות המובילות אל החצר של תלמידי כיתות ז' ולמגרשי הכדורגל והכדורסל של בית הספר.

בנייני בית הספר

הבניין הראשי: בבניין זה שלוש קומות. בקומה האמצעית נמצאים חדרי המורים, חדרי המזכירות וחדרי ההנהלה. בקומה השלישית נמצאים הספרייה, חדר מל"א (מרחב למידה אחר) וחדרי לימוד לתלמידי כיתות החינוך המיוחד. בקומה הראשונה נמצאות המעבדות, ביניהן מעבדת מחשבים ניידים.

בניין כיתות ז': כיתות הלימוד של שכבה ז' ממוקמות בבניין חד קומתי. בבניין זה נמצא גם חדר החינוך הגופני אשר מצויד בכל המכשירים החדשים להתעמלות ולפיתוח הגוף.

בניין כיתות ח' ו-ט': כיתות הלימוד של שכבות ח' ו-ט' ממוקמות בבניין בן שתי קומות.

בכל בניין נמצאים חדרים קטנים המיועדים ללימודי תגבור ולהקבצות. מורים משתמשים בחדרים אלה כאשר יש צורך בפיצולים ובתגבורים.

קיוסק: בחצר הראשית ממוקם הקיוסק המשרת את תלמידי בית הספר, את צוות ההוראה, את עובדי המינהל ואת האורחים.

מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית בית הספר

התלמידים

בבית הספר לומדים 551 תלמידים: 532 תלמידים בחינוך הרגיל ו-19 תלמידים בכיתות החינוך המיוחד. בית הספר קולט את תלמידי השכונות הסמוכות לו. תלמידים בכיתות הייחודיות העל-אזוריות  - כיתת פרחי רפואה וספורט וכיתת פרחי מחשבים - מתקבלים מכל השכונות בעיר טייבה ומישובים שכנים.

בבית הספר 15 כיתות לימוד והן מחולקות לשלוש שכבות גיל:

 • שכבת ז': 6 כיתות, 31 תלמידים בממוצע בכיתה.
 • שכבת ח': 5 כיתות, 37 תלמידים בממוצע בכיתה.
 • שכבת ט': 4 כיתות, 28 תלמידים בממוצע בכיתה. 

סגל ההוראה

בבית הספר ארבעים וחמישה מורים ומורות, רובם מקרב תושבי העיר טייבה. כל מורי בית הספר הם בעלי תואר ראשון וחלקם אף בעלי תואר שני. צוות המורים צעיר יחסית, רובם בטווח הגיל שבין 22 ל-40 שנה.

מקצועות הלימוד

בית הספר שייך לחינוך הממלכתי-ערבי ותכנית הלימודים הכללית שלו נקבעת על ידי משרד החינוך. יחד עם זאת, לבית הספר חופש פעולה בהכנסת חידושים, ואכן, בשל "גילו הצעיר" רבים החידושים בתכניות הלימודים של בית הספר. הדבר מתבטא בהכנסת תחומי עניין נוספים ובפתיחת כיתות מיוחדות. שני החידושים הבולטים ביותר שהוכנסו לבית הספר בשנים האחרונות הם כיתת פרחי רפואה וספורט וכיתת פרחי מחשבים.

כיתת פרחי רפואה וספורט

בשנת הלימודים 2008-2007 נפתחה כיתה ייחודית על-אזורית בשם "כיתת פרחי רפואה וספורט". התלמידים עוברים לכיתות אלה מבתי הספר היסודיים השונים שבטייבה, ללא קשר לאזורי הרישום. הקבלה לכיתה מותנית בהשגים לימודיים גבוהים - מתקיימים מבחני קבלה במתמטיקה ובשפה הערבית - ובכישורים בספורט.

בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה, תלמידי הכיתה לומדים מקצועות בתחומי הספורט, הביולוגיה, הכימיה והאנטומיה, אשר מכינים אותם להתמחויות בתחומים אלה בתיכון.

בשנת הלימודים 2010-2009 כבר היו בבית הספר שלוש כיתות רפואה וספורט, כיתה לכל שכבה.

מאז שהוקמה, רמת ההשגים של תלמידי הכיתה הייחודית היא מהגבוהים ביותר, לא רק בבית הספר אלא גם בעיר טייבה כולה. בנוסף, תלמידי הכיתה השתתפו בתחרויות אזוריות שונות ואף זכו במדליות רבות בענפי ספורט מגוונים.

כיתת פרחי מחשבים

בשנת הלימודים 2010-2009 נפתחה כיתה מיוחדת במגזר הערבי כולו, "כיתת פרחי מחשבים". תלמידי הכיתה התקבלו לאחר שעמדו בראיונות ובמבחני קבלה במתמטיקה ובשפה הערבית. הביקוש ללמוד בכיתה ייחודית זו היה גדול מאוד גם מחוץ לעיר. התלמידים שנבחרו עברו קורס הכנה בחופשת הקיץ. גילוי נאות: הכותב מעורב אישית בתכנית ההכנה לתלמידים ובפתיחת המגמה בבית הספר.

התלמידים בכיתה זו לומדים, בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה, מקצועות מתחום המחשבים כמו בניית אתרים, מדעי המחשב, גרפיקה ממוחשבת ומחוללי יישומים. תלמידי הכיתה מצוידים במחשבים ניידים שהם מקבלים במסגרת הפרויקט כתו"ם של מכון דיוידסון לחינוך מדעי של מכון וייצמן למדע, דבר הנותן פן נוסף של ייחודיות לתלמידי הכיתה. כיתת פרחי מחשבים השתלבה בפרויקט כתו"ם, פרויקט המשלב מחשבים ניידים בהוראה ובלמידה בכיתה ובבית. בכך תורם הפרויקט ליצירת סביבת למידה שיש בה מחשב זמין להוראה או ללמידה לכל מורה ולכל תלמיד בכל מקום ובכל זמן.

הפרויקט יצא לדרך בשנת הלימודים 2010-2009 כפרויקט ניסויי לשלוש שנים. פרויקט זה הוא פרי שיתוף פעולה בין הגורמים האלה: מכון דוידסון - שתרם את המחשבים, מכון ויצמן למדע, מחוז מרכז ומינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, וכן הרשות המקומית.

כל המחשבים בכיתה מקושרים לרשת האינטרנט על ידי חיבור אלחוטי באמצעות נתב כיתתי. בכיתות הותקנו גם נקודות חשמל ומקרנים. התלמידים לומדים בעזרת המחשב, מבצעים מטלות הנמצאות באתר האינטרנט של בית הספר ושולחים למורה ולעמיתים לצורך משוב. הכנת השיעורים גם היא מתבצעת באמצעות המחשב הנייד. במקביל, המורים משלבים בהוראה חומרים מתוקשבים לפי שיקוליהם.

לימודים חוץ-קוריקולריים

פרויקטים וחוגים רבים פועלים בין כותלי בית הספר, חלקם מתקיימים בימי שישי ושבת וחלקם בימי חול בשעות אחר הצהריים. להלן מספר דוגמאות:

 • "שוחרי מדע", בשיתוף עם מכון ויצמן – בכל שנה בית הספר משתתף בתחרות שמקיים מכון ויצמן למדע לתלמידי חטיבות הביניים.
 • "המדען הצעיר", מטעם אוניברסיטת תל אביב.
 • "מיצוי ומצוינות".
 • "מל"א".
 • "אל"ה".
 • "שלהבת".  

תרבות חינוכית

קבלת תלמידים

תלמידי בית הספר מגיעים אליו בסוף לימודיהם בבתי ספר יסודיים שנקבעים על ידי עיריית טייבה לפי אזור רישום כללי המחייב את כל חטיבות הביניים בעיר. למרות זאת, בגלל הכיתות הייחודיות העל-אזוריות הקיימות בבית הספר, קיבלה הנהלת בית הספר אישור מיוחד מהעירייה לאפשר לצוות השיווק והפרסום של בית הספר - שנבחר על ידי צוות ההוראה של בית הספר - לקיים בכל חודש מאי סבב בין כל בתי הספר היסודיים בעיר טייבה, אפילו כאלה שאינם שייכים לאזור הרישום שקבעה העייריה. צוות השיווק מציג בפני תלמידי כיתות ו' את הייחודיות של חטיבת הביניים אל-סלאם, מזמין את התלמידים הטובים ביותר לבקר בבית הספר ולהתרשם מהאווירה ומהסביבה ולהירשם לכיתות הייחודיות. לתלמידים הפוטנציאליים מחולקים דפי מידע מעוצבים המפרטים את הנאמר בתצוגה.

בתחילת יולי כל התלמידים שנרשמו לבית הספר עוברים מבחן קבלה ומיון. תלמידים שאינם מאזור הרישום של חטיבת הביניים אל-סלאם ולא קיבלו ציונים המאפשרים להם להתקבל לכיתות הייחודיות אינם מתקבלים לבית הספר והם מופנים לחטיבות ביניים אחרות, לפי אזור הרישום שקבעה העירייה.

בתחילת יולי  הנהלת בית הספר מתכנסת כדי לחלק את התלמידים לכיתות השונות ומודיעה על כך להורים בשיחות טלפון. חלוקת התלמידים אינה סופית וניתנת לשיפורים ולעדכונים לפי דרישות ההורים או לפי צורכי בית הספר.

הערכת התלמידים

כנהוג בכל בתי הספר, הערכת התלמיד ניתנת על ידי המורה לפי השתתפותו בשיעורים ולפי השגיו במבחנים. שנת הלימודים מתחלקת לשלישים, ובכל שליש מתקיימים מבחנים במקצועות השונים. ציוני המבחנים מועברים להורי התלמידים באסיפת הורים כיתתית המיוחדת למטרה זו.

בנוסף להערכת השגים קיימת גם הערכה חברתית. מחנכי הכיתות מעריכים את ההתנהגות ואת המעשים של תלמידיהם. חלק מהתלמידים זוכים לציון לשבח על התנהגותם והדבר מצוין בקבלת תעודת הוקרה בפני כל תלמידי בית הספר מידי מחנך הכיתה או רכזת השכבה או המנהל.

אסיפות מורים

בית הספר מקיים אסיפות מורים בתדירות גבוהה - פעם בחודש. בכל אסיפה המנהל מעדכן את צוות המורים בחידושים ובחדשות בית הספר, וכן הוא מקבל מהמורים משובים והצעות. הנהלת בית הספר מתייחסת בחשיבות רבה לאסיפות אלה ודואגת לכך שהן יניבו תוצאות ושיפורים לטובת המורים ותלמידי בית הספר. לפני כל אסיפה נשלחת הודעה למורים ובה מפורטים לוח זמנים משוער, תכנית האסיפה, נושאים לדיון ושונות.

אל חלק מאסיפות המורים מוזמנים מרצים אורחים, לצורך הרחבת הידע של מורי בית הספר בתחומים החשובים לעבודתם, כמו צריכת סמים בקרב בני נוער ופעילות ועד תלמידים. בהרצאות מודגשות פעילויות  שהמורים עצמם יכולים להעביר לתלמידיהם.

אסיפות הורים

אסיפות הורים מתקיימות בבית הספר בתדירות של פעם שליש. ההורים מתעדכנים בכל מה שקורה בבית הספר בכלל ואצל ילדם בפרט. ההורים מקבלים ממחנך הכיתה דו"ח כתוב ובו מפורטים ההשגים וההתנהגות של ילדם.

בחירה וקליטה של מורים

בכל שנה משתלבים בצוות ההוראה מורים חדשים המופנים על ידי משרד החינוך והמפקחים של בית הספר. מועמדים חדשים עוברים תהליך מיון, שמטרתו לבחור את המורים המתאימים ביותר לבית הספר וליעדיו. תהליך הקבלה של המורה כולל שלושה שלבים, והם:

 1. מורה חדש אשר מופנה לבית הספר נפגש עם מנהל בית הספר ועם נציג מצוות ההנהלה. בסוף הראיון מתקבלת החלטה אם לקבל או לדחות את המועמד. מועמד שמתקבל משובץ בצוות בית הספר.
 2. נציג ההנהלה מציג את המורה החדש לכלל צוות בית הספר. למורה נמסר תיק בית ספר שבו מסמכים פדגוגיים וארגוניים כלהלן: חזון בית הספר, מטרות ויעדים, תכנית הפעילות של בית הספר לשנת הלימודים הנוכחית, רשימת בעלי תפקידים בבית הספר, נהלים והסברים אדמיניסטרטיביים, הנחיות לגבי אסיפות הורים, ימי הורים ועוד.
 3. הצגת המורה החדש בפני צוות המקצוע על ידי רכז המקצוע, וכן קבלת תיק מקצוע הכולל תכניות לימודים במקצוע בהבטים כלליים בית ספריים, ותכניות לימודים כיתתיות בהתאם לכיתות שבהן שובץ המורה החדש.

למורה החדש מוצמד מדריך-חונך שהוא מורה ותיק בבית הספר, בן אותה שכבת גיל כזו של המורה החדש והמלמד את אותו המקצוע. הוא משמש מלווה, עמית, שותף ואוזן קשבת. המדריך אינו סמכות מקצועית ואינו מקור ידע, ואין הוא נדרש ליצור, לכוון או לזרז תהליכי פיתוח אצל המורה. המדריך נדרש להיות שותף ועמית מקצועי המסוגל לבנות עם המורה תהליכי חִברות ללא איום עליו.

ועד הורים

מהיום הראשון לפתיחת שערי בית הספר דאגה הנהלת בית הספר לשמור על קשר הדוק עם ועד ההורים. ההנהלה רואה בוועד ההורים גורם חשוב וחיוני להצלחת בית הספר. ועד ההורים מתגבש מוועדי ההורים הכיתתיים בתחילת כל שנה, והוא פתוח לכל הורה המעוניין ליטול חלק בצוות ולתרום לקידום בית הספר ולהצלחתו.

התרומה של ועד ההורים מורגשת בציוד המגיע לבית הספר בעקבות עבודה מאומצת של ועד ההורים ושל ההנהלה. וילונות לכיתות הלימוד, וילונות לחדר המורים, מזגנים, מחשבים לחדר המורים, מקרן, גדרות, מתקני מים, עצים, גינון ועוד נתרמו על ידי ועד ההורים של בית הספר.

פעילויות חינוכיות וחברתיות

בשיתוף עם הנהלת בית הספר ועם מחנכי הכיתות, רכז החינוך החברתי בונה תכנית שנתית של פעילויות חינוכיות וחברתיות. התכנית עולה על הכתב, ומחולקת לכל המורים בימי ההיערכות שלפני פתיחת שנת הלימודים. התכנית מותאמת לצרכים של התלמידים ולתכנית הליבה של משרד החינוך.

לאורך השנה מתקיימות בבית הספר פעילויות מגוונות בית ספריות, שכבתיות וכיתתיות. להלן מספר דוגמאות.

טייבה - מהעבר לעתיד

בכל שנה מקיים בית הספר פעילות חינוכית שמטרתה לחשוף את התלמידים אל העיר שבה הם חיים. הפעילות מכונה "טייבה - מהעבר לעתיד" והיא מתמקדת במבנים, בחינוך, בחיים חברתיים ועוד. התלמידים אוספים בפעילות זו חומרים על התחום שנבחר (כתבות, תצלומים, מפגשים ושיחות עם אנשי טייבה הבקיאים בנושא). בסוף הפעילות מקיימים התלמידים תצוגה בחצר בית הספר מכל החומרים שהם אספו. הם מחלקים את החומרים לתחנות ומעבירים הרצאות קצרות בכל תחנה ותחנה.

שבוע השפה הערבית 

בכל שנה מתקיים בבית הספר שבוע השפה הערבית לשכבה ז'. במהלך השבוע הזה תלמידי השכבה מקיימים פעילויות בשיתוף עם מחנכי הכיתות אשר מטרתן לחשוף את התלמידים ליופייה של השפה הערבית הספרותית ולעודד את התלמידים לקרוא ספרים בערבית.

בסופו של שבוע השפה הערבית מתארח סופר ערבי מפורסם ובמשך שלוש שעות מקיים דיון עם תלמידי השכבה בעניין ייחודה של השפה הערבית.

במהלך השנה מתקיימים "יום האוכל הערבי" ו"יום התרבות הערבית". בימים אלה מתקיימות פעילויות אשר מטרתן לחשוף את התלמידים לחשיבותה של התרבות בכלל ולייחודה של התרבות הערבית בפרט. 

ארוחות כיתתיות קבוצתיות בחודש הרמדאן

בכל שנה בחודש הרמדאן בית הספר מקיים ארוחות כיתתיות קבוצתיות. כל כיתה מארגנת לעצמה ארוחת ערב בבית הספר בליווי מחנך הכיתה וההורים המעוניינים לקחת חלק בפעילות החינוכית הזו. בסוף הארוחה עולה איש דת להעביר שיעור-דת ולדבר על חשיבותו של חודש הרמדאן באסלאם ובחיי המוסלמים.

תכניות לשעת מחנך

בתכנית לשעת מחנך לכל שכבה מתמקדים בנושאים שתוכננו ושעוצבו לפי דרישתם וצורכיהם של תלמידי השכבה: בכיתה ז' מתמקדים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, בכיתה ח' מתרכזים בחייו של התלמיד בתקופת גיל ההתבגרות וביחסיו עם הסביבה הקרובה, ובכיתה ט' מתמקדים בהבנת מקומו של התלמיד בקהילה ובחברה. הדגש הוא על טיפוח השותפות המבוססת על אחריות הדדית ועל מערכת זכויות וחובות בבית הספר, בבית ובקהילה.

יום האמנות

המורה לאמנות ולמוסיקה של בית הספר מפעיל בכל שנה את "יום האמנות". ביום זה התלמידים משתתפים בשלל פעילויות כגון ציור, פיסול, עבודת יד, אריגה ונגינה בכלי מוסיקה שונים. חלק מהפעילויות מתקיימות בתוך הכיתות וחלקן בחצר הראשית של בית הספר.

מרוץ שדה

בכל שנה בית הספר מקיים תחרות שמשתתפים בה תלמידם מכל השכבות בעלי היכולת הפיזית המתאימה. המרוץ מתוכנן מראש על ידי צוות מורי החינוך גופני של בית הספר בשיתוף עם מחנכי הכיתות ורכז החינוך חברתי. התלמידים נוטלים חלק פעיל מאוד בפעילות זו, אם בתחום הסדר והארגון ואם בתחום השיפוט וקביעת התוצאות הסופיות. מסלול המרוץ נקבע כך שהוא יהיה בינוני מבחינת קושי וכן שיעבור במקומות חשובים - סמלי העיר טייבה.

למרוץ יש ערך ספורטיבי וחינוכי חשוב מאוד. השילוב בין שני הערכים השונים והרחוקים האלה יוצר אווירה נעימה ומהנה לכל המעורבים במרוץ.

יום ספורט

באמצע כל שנת לימודים מתקיים בבית הספר "יום ספורט". ביום זה מתקיימים משחקים שונים בין הכיתות ובסוף היום מחולקים פרסים וגביעים לכיתה שצברה את מרב נקודות. תלמידי הכיתות הם אשר מפעילים את כל התחנות ואת כל הפעילויות, תחת השגחתם של מורי החינוך גופני ומחנכי הכיתות ובשיתוף עם כלל מורי בית הספר.

טיולים שנתיים

הנהלת בית הספר רואה בטיולים ובסיורים לאורך השנה חשיבות רבה בדרך להשגת מטרות חינוכיות שונות. בית הספר מוציא את תלמידיו לטיולים פעמיים בשנה. הטיול הראשון מתקיים באוקטובר ומטרתו העיקרית היא גיבוש התלמידים בתוך הכיתות בפרט ובבית הספר בכלל. יעד הטיול נבחר על ידי צוות מחנכי הכיתות מתוך העדפה ליעדים קרובים, כדי שיהיה לתלמידים זמן רב להנות מפעילויות הגיבוש הכיתתיות והשכבתיות השונות ולהכיר איש את רעהו. כל כיתה או מספר כיתות ביחד בוחרות להן בתחילת שנת הלימודים את מועד הטיול השני, את יעדו ואת מסלוליו. מטרת הטיול הזה היא יותר פנאי מאשר גיבוש.

בנוסף, במהלך השנה מתקיימים שני סיורים בחיק הטבע, וסיור לימודי של כיתת פרחי מחשבים. בסיור זה הם מבקרים במפעל אינטל שבקרית גת ובמכון וייצמן שברחובות.

טיול למורים

בסוף כל שנת לימודים, הנהלת בית הספר דואגת לשתף את צוות המורים בטיול השנתי. כל המורים והמורות של בית הספר מתחייבים מרצון להשתתף בטיול בסוף השנה.

בחירת ועד תלמידים

אחת לשנה מתקיימות בבית הספר בחירות לוועד תלמידים כיתתי ולוועד תלמידים בית-ספרי אשר מייצג את בית הספר מול הגורמים המעורבים ולוקח חלק גדול בפעילות של בית הספר.

מסיבת סיום הלימודים

לקראת סוף שנת הלימודים מקיים בית הספר מסיבת סיום לבוגריו בהשתתפות ההורים, נציגי העירייה ומורי בית הספר. מחנכי כיתות ט' מתכוננים לקראת המסיבה הזו במשך כמה חודשים ובשיתוף עם שאר מורי בית הספר. תכנית המסיבה כוללת נשיאת דברים וברכות של מנהל בית הספר, של נציג ההורים ושל נציג העירייה, וכן חלוקת תעודות.

אוכלוסיות מיוחדות

 כיתות חינוך מיוחד

נכון לשנת הלימודים 2010-2009 לומדים בבית הספר 19 תלמידים בשתי כיתות חינוך מיוחד: בכיתה ז' שבעה בנים ושתי בנות, ובכיתה ח' שמונה בנים ושתי בנות.

סגל מסייע

בבית הספר מועסקת יועצת אחת המסייעת לכל תלמידי בית הספר, חמש מורות לחינוך מיוחד ושתי סייעות אשר עוזרות בכיתות החינוך המיוחד. לרשות בית הספר עומד גם פסיכולוג.

סיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה

פסיכולוג בית הספר מאבחן את התלמידים בעלי לקויות למידה ומעדכן את הנהלת בית הספר ואת מחנכי הכיתות, והם בתורם מעדכנים את שאר המורים כדי שיימצאו הדרכים והשיטות המתאימות ביותר לטיפול בסוגיות שנגרמות מלקות הלמידה של כל תלמיד מאובחן.

תלמידים בעלי לקויות למידה מקבלים הקלות במבחנים - הם נבחנים בעל פה - ובעבודות בית. בנוסף, בכדי לסייע להם הם מקבלים שיעורי עזר ושימוש בכלים שונים, בין אם טכנולוגיים-ממוחשבים ובין אם יצירת עבודות אמנות.

תלמידים מצטיינים

תלמידים מצטיינים מאורגנים בקבוצות מיוחדות ומקבלים שיעורי מתמטיקה, אנגלית ומדעים ברמה גבוהה אשר עונה על יכולותיהם הגבוהות. הם אף משולבים בפרויקטים חוץ בית ספריים כגון תחרויות אזוריות בשפה האנגלית ובמתמטיקה במכללת אלקאסמי, תחרות מדעים ופרויקטים במכון וייצמן למדע, תחרויות בתכנון וביישום של פרויקטים באיכות הסביבה, ועוד. בפרויקטים אלה הם מוצאים אתגר ובמה להציג את היכולת שלהם. תלמידים מצטיינים מבית הספר זכו במספר תחרויות אזוריות וקיבלו גביעים ותעודות הצטיינות.

קשרים וחיבורים עם גורמי חוץ

קשרי בית הספר מגוונים הם. בכל תחום הפעילויות המשותפות ביניהן, יש קשר חזק ושיתוף פעולה פורה עם חטיבות הביניים בעיר טייבה. הדבר מתבטא בביקורים הדדיים בין תלמידי החטיבות, וכן במפגשים בין המורים שמתקיימים מעת לעת.

הקשר ההדוק עם מחלקת החינוך בעיריית טייבה תורם רבות בקידום ובפיתוח בית הספר בכל התחומים. התמיכה של מפקחי משרד החינוך וביקוריהם התדירים בבית הספר עוזרים אף הם לצוות הניהולי לגבש תכניות ולבצען.

בנוסף לחטיבות הביניים, בית הספר דואג לכך שגם הקשר בינו לבין החטיבות העליונות יהיה בעל משמעות בהפניית תלמידיו ללימודי התיכון. מפגשים עם מנהלי החטיבה העליונה מתקיימים, ותכניות לעתיד תלמידי חטיבת הביניים מתגבשות.

בית הספר עומד בקשרים עם מכללת בית ברל הקרובה, ובכל שנה הוא מקבל אליו סטז'רים, משלב אותם במערכת בית הספר ומאמן אותם לפי תכנית שנבנתה למטרה זו. כמו כן מתארגנים סיורים של תלמידי בית הספר אל הספרייה המרכזית בבית ברל ושם הם מקבלים הדרכה קצרה על הנמצא בספרייה ועל אופני השימוש בשירותי הספרייה.

כיווני התפתחות מתוכננים

להלן יעדים לחידושים ולשיפורים בבית הספר לשנים הקרובות:

 • שיפור פני בית הספר: הוספת חדרי לימוד חדשים ובניית אולם אירועים בית ספרי למסיבות ולשאר פעילויות.
 • הצטיידות טכנולוגית: מחשב בכל כיתה – הכנת התשתית המתאימה להכנסת המחשבים לכל כיתות הלימוד וחיבור המחשבים לרשת האינטרנט; התקנת מקרנים בכיתת פרחי רפואה וספורט ובכיתת פרחי מחשב; לוחות חכמים – שילוב טכנולוגיית הלוח החכם במעבדות ובכיתת המחשבים; התקנת אינטרנט אלחוטי בכל שטח בית הספר לרבות החצרות.
 • פיתוח צוות המורים: בניית מערך השתלמויות רב-שלבים לכל מורי בית הספר לצורך הכשרתם בתחומים שונים ובמיוחד בתחום הטכנולוגיה והשימוש בה בכיתות.
 • פתיחת כיתה ייחודית חדשה - כיתת מדעים: כהמשך לשרשרת החידושים, בית הספר מתחיל לגבש תכנית לפתיחת כיתה חדשה בהתמחות במדעים. כיתה זו תהווה את המסגרת המתאימה לתלמידים שברצונם להתמקד בלימודי המדעים בתיכון.

השגים מיוחדים

ביוני 2010 קיבל בית הספר פרס חינוך ממשרד החינוך באירוע חגיגי בקיבוץ שפיים.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

ביביליוגרפיה

מרואיינים

 • אבראהים עבד אלקאדר  - מנהל בית הספר
 • היית'ם בראנסי - סגן מנהל בית הספר
 • איאד חאג' יחיא - רכז לחינוך חברתי
 • ג'מילה חאג' יחיא - רכזת שכבה ז'
 • רדא ע.ק. - רכז חינוך גופני

מילות מפתח

ממלכתי-ערבי | חטיבת-ביניים | טייבה | חינוך | ערבי | ערבים | על-יסודי

הערות שוליים

  הפרק הבא

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.