דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 5 מדרגים

פרק 6: תיכון ע"ש ביירוני בג'דידה-מכר

תלמידי בית הספר
תלמידי בית הספר
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
מזכירות בית הספר
מזכירות בית הספר
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
בשיר דקור - מורה לפיסיקה
בשיר דקור - מורה לפיסיקה
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
חדר המורים
חדר המורים
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
ד
ד"ר קיסר אנטון - מנהל בית הספר במשרדו
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
אנתסאר בולוס - יועצת בית הספר במשרדה
אנתסאר בולוס - יועצת בית הספר במשרדה
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
רכז שכבת י
רכז שכבת י"ב ליד לוח המודעות של חדר המורים
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
חדר האחות
חדר האחות
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
הקומה של שכבת י'
הקומה של שכבת י'
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
אחמד דרויש - המנהל הראשון של בית הספר
אחמד דרויש - המנהל הראשון של בית הספר
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
כיתה י'
כיתה י'
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
ינבאל - רכזת מגמת חשבונות
ינבאל - רכזת מגמת חשבונות
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
מעבדת מחשבים
מעבדת מחשבים
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
כיתה י
כיתה י"א
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
חצר בית הספר
חצר בית הספר
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני
מגרש ספורט
מגרש ספורט
פאתן ביתם
תיכון ע"ש ביירוני

אספו מידע, עיבדו וערכו: פאתן ביתם

עריכה לשונית: יעל מדרנוצר ב-1/19/2011

ציוני דרך בתולדות בית הספר

בית הספר התיכון על שם ביירוני בג'דידה-מכר הוקם בשנת 1982 ביזמת ראשי שני הכפרים השכנים, ג'דידה ומכר, הנמצאים בגליל המערבי. עד אז היו בשני הכפרים בתי ספר יסודיים בלבד, ואי לכך בוגריהם נאלצו לבחור בין סיום לימודיהם בשלב זה לבין לימודים בבתי ספר על-יסודיים בישובים הסמוכים (לרוב כפר יאסיף ועכו).

עם הקמת בית הספר נבחר לנהלו מר אחמד דרויש, איש חינוך בולט בכפר, שהיה עד אז מורה בבית הספר בשפרעם. הוא נשאר בתפקידו כמנהל בית הספר המקיף במשך 22 שנה, עד שנת 2004.

מורי בית הספר נבחרו בצורה מקצועית ומתוך מטרה לקדם את הצלחת בית הספר. חלק מן המורים שנבחרו היו מקרב תושבי הכפר, והשאר מן הישובים הסמוכים.

בשנת 1997, בעקבות גידול באוכלוסיית התלמידים, החליטו הרשות המקומית ומשרד החינוך לפצל את בית הספר המקיף לשתי חטיבות: לחטיבת ביניים המורכבת משכבות ז'-ט', אשר גב' תמאם ואכד נבחרה לנהלהּ, ולחטיבה עליונה המורכבת משכבות י'-י"ב, שאותה נבחר לנהל ד"ר קיסר אנטון.

אידיאולוגיה בית ספרית

לאחר הקמת בית הספר, נקבעו חזון ותקנון בית ספריים. אלה נקבעו תוך דיונים ממושכים של מורי שתי החטיבות במשך ארבעה ימים מרוכזים. בנוסף, במטרה להביא לנוסח מקובל של התקנון הבית ספרי, נערכו ישיבות מורים, תלמידים והורים. 

בהמשך לקביעת התקנון נבחרו מועצת הורים ומועצת תלמידים.

חזון בית הספר

בית הספר שואף להיות מוסד עם מוניטין, עם השפעה חברתית ועם מעורבות באוכלוסייה, שיהיה מנוף לקידום ההשכלה בכפר. החזון כולל תכונות לדמותו הרצויה של בוגר בית הספר, והן כלהלן:

 • אדם יצירתי ובעל חשיבה ביקורתית, אשר אינו נכנע למוסכמות ומסוגל להתדיין ולהיכנס בעובי הקורה.
 • אדם המאמין בערכי השלום והפועל לדו-קיום עם תרבויות שונות.
 • אדם הגאה בשורשיו, בזהותו ובלשונו והמטפח את ההבטים החיוביים שבהם.
 • אדם העומד באתגרים ומתמודד עם הקִדמה הטכנולוגית.

תקנון בית הספר

מטרת התקנון היא להסדיר את מערכת היחסים בין השותפים השונים של בית הספר: תלמידים, מורים והורים. התקנון מגדיר את חובות התלמיד וזכויותיו ומתייחס גם לנושאים כגון נוהלי לימודים, לוח בחינות, פעולות של מועצת התלמידים וסמכותה, וכן נוהל מצבי חירום. בתקנון מוגדרות התגובות להפרות משמעת חד פעמיות ולהפרות משמעת חוזרות.

התקנון של בית ספר התיכון על שם ביירוני מפורסם, נגיש וגלוי לכל קהילת בית הספר. מנהל בית הספר וצוות המורים מקיימים ישיבות שבהן הם משוחחים על הנושאים המופיעים בתקנון ועל דרכי התגובה וההטמעה של התקנון בבית הספר. כמו כן, הישיבות משמשות לצורך בחינה מחודשת, מדי שנה, של התאמת התקנון לצורכי בית הספר. 

סביבה פיזית

בית הספר התיכון על שם ביירוני ממוקם בגליל המערבי, בין הכפרים ג'דידה ומכר.

המבנה של החטיבה העליונה נבנה בשנת 1997 בעקבות פיצולו של בית הספר המקיף לשתי חטיבות, והוא מתפרש על פני שטח רחב של שמונה דונם. המבנה כולל עשרים ושתיים כיתות אם, ארבע כיתות הקבצה, חדר מחשבים, אולם ושש מעבדות. בנוסף קיימת ספרייה, אך היא נסגרה בשנת הלימודים תש"ע בשל מצוקת חדרים. עם זאת, בקרוב יתחיל תהליך בניית חדרים חדשים והספרייה תחזור לשרת את תלמידי בית הספר. עד שיורחב שטח בית הספר כאמור, מכוונים המורים את תלמידיהם אל מקורות ומנועי חיפוש מקוונים ואל הספריות הנמצאות בישובים הסמוכים.

מתחם בית הספר מגודר והוא כולל שתי חצרות מטופחות, מגרש ספורט, גינה ומסלול ריצה. סביבת בית הספר בטוחה ונקייה, ובית הספר מתמיד בטיפוח סביבתו תוך שיתוף התלמידים בכך.

מאפייני אוכלוסיית בית הספר

תלמידי בית הספר

בשנת הלימודים תש"ע למדו בשכבות י'-י"ב 755 תלמידים ב-25 כיתות. מרבית תלמידי בית הספר הם תושבי הכפרים ג'דידה ומכר. בית הספר קולט גם תלמידים מישובים סמוכים כגון עכו וכפר יאסיף. המאפיין הבולט של אוכלוסיית התלמידים הוא מצבם הסוציו-אקונומי הנמוך: על פי נתוני משרד הפנים, דירוגה של המועצה המקומית ג'דידה-מכר, המורכבת משני כפרים אלה,  הוא 2 מתוך 10. אחוז התלמידות בבית הספר הוא 60%. מרבית התלמידים הם בני העדה המוסלמית (93%), והיתר נוצרים.

הפסיפס החברתי בכפר הביא לא פעם לחיכוכים ואף לאלימות, במיוחד לאחר הבחירות המוניציפאליות בישוב. בית הספר מקדיש מאמצים ותשומת לב ניכרים להפחתת חיכוכים ולחיים בכבוד הדדי.

מורי בית הספר

רוב מורי בית הספר הם תושבי הכפרים ג'דידה ומכר, ומיעוטם מישובים סמוכים. 30% מהמורים הם בוגרי בית הספר. כל המורים הם בעלי הכשרה אקדמית ומקצועית, וכ-30% מהם הם בעלי תואר שני ומעלה.

מקצועות הלימוד

מלבד מקצועות החובה, שהם ערבית, עברית, אנגלית, מתמטיקה, היסטוריה ואזרחות, לומדים התלמידים מקצועות נוספים בהתאם למגמות הלימוד. המגמות נחלקות למגמות טכנולוגיות ולמגמות עיוניות. כל תלמיד יכול לבחור באיזו מגמה ללמוד, אך עליו לענות על תנאי הקבלה אליה.

מגמות טכנולוגיות

 • תקשורת והפקת סרטים - מגמה ייחודית לבית הספר, שהצליחה לזכות בפרסים ארציים
 • הנהלת חשבונות וכלכלה
 • הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
 • סיעוד ומערכות רפואיות

מגמות מדעיות

 • ביולוגיה וכימיה
 • פיזיקה
 • לימודי סביבה

מגמות עיוניות-הומאניות

 • גיאוגרפיה
 • היסטוריה

פעילויות מחוץ לתכנית הלימודים

תוכני העשרה

בבית הספר מתקיימים קורסי העשרה המסייעים בהכנה לבגרויות והם ניתנים לתלמידי כל הכיתות, במטרה להעלות את ההשגים בבחינות הבגרות. לקראת בחינות הבגרות מתקיימים מרתונים בקורסים אלה. קורסי ההכנה וההעשרה ניתנים במיוחד במקצועות האלה: מתמטיקה, ערבית ואנגלית.
המממנים של קורסים אלה הם:

 1. משרד החינוך, באמצעות תוכנית החומש
 2. רשת אורט, באמצעות תוכנית לב"מ (לקראת בגרות מלאה)
 3. פרויקט שיקום שכונות של משרד הבינוי והשיכון

בנוסף מעניק בית הספר לתלמידיו קורסי הכנה לבחינת הפסיכומטרי וקורסים לפיתוח חשיבה, והוא עורך פרויקטים המקדמים מנהיגות צעירה.

פעילויות חינוכיות וחברתיות

רכז החינוך החברתי בבית הספר, בשיתוף עם הנהלת בית הספר, אחראי על התכנון והארגון של פעילויות חברתיות כגון הפעילויות שלהלן.

טיולים שנתיים

תלמידי בית הספר יוצאים לטיולים הנחלקים לשני סוגים: טיולי יום הנמשכים משעות הבוקר עד הערב, וטיולים בני שלושה ימים הכוללים לינה, לפי חלוקת האזורים הבאה:

 • שכבת י' - ים המלח וירושלים
 • שכבת י"א - רמת הגולן והסביבה
 • שכבת י"ב - אילת והסביבה

ימי בריאות וספורט

ימים אלה מתקיימים אחת לשנה, ובמהלכם לא מתקיימים לימודים. תכנון הפעילות מתבצע בשיתוף פעולה בין התלמידים לבין המורים ולעתים אף בשיתוף עם ההורים.

פעילות ספורט

בתחילת כל שנת לימודים מתקיים טיול שנתי לכל שכבה בבית הספר. הטיול כולל פעילות ספורט שבה תלמידי השכבות השונות והמורים מתחרים בכדורסל, בכדורגל ובשאר משחקים. מטרת הטיול היא יצירת גיבוש בין המורים לבין התלמידים.

בנוסף, מתקיימת אליפות בית ספרית בכדורגל בין בני כל הכיתות, ובין הבנות מתקיימת אליפות בכדור-יד. 

נבחרות בית הספר משתתפות באליפויות ארציות לכדורגל ולכדורסל במסגרת התאחדות הספורט לבתי הספר.

תרבות חינוכית

קבלת תלמידים

בית הספר התיכון בג'דידה-מכר קולט כל תלמיד תושב הכפר שנרשם. בנוסף, קולט בית הספר תלמידים מישובים סמוכים, ובמיוחד מעכו.

מיון התלמידים לפי המגמות נעשה בהתאם לדברים האלה:

 • הערכת השגי התלמידים בחטיבת הביניים.
 • עמידה במבחני מיון באנגלית, במתמטיקה ובערבית.
 • שאיפת התלמיד להשתלב במגמה לאחר חשיפתו לתכנים הנלמדים בה.

מצבו הסוציו-אקונומי של התלמיד עשוי להשפיע על קבלתו למסגרות המיועדות לבעלי צרכים מיוחדים: כיתות מב"ר (מסלול בגרות רגיל) וכיתת החממה הלימודית (ר' הרחבה בהמשך).

דרכי הערכת התלמידים

הערכת התלמידים נעשית על ידי רכזי השכבה, מחנכי הכיתות והמורים. בסוף כל סמסטר מתקיימות ישיבות הערכה לכל כיתה; מחנך הכיתה וצוות מורי הכיתה יושבים ודנים בכל הבעיות הקשורות לכיתה הן מבחינת משמעת והן מבחינת השגים לימודיים.

הערכת תלמידים מתבססת על פי מבחנים, עבודות ודוחות מעבדה. מנהל בית הספר עורך שיחות עם התלמידים ומעריך אותם באופן אישי. כמו כן, מידת ההצלחה במבחנים חיצוניים כגון הבגרויות מסייעת אף היא בהערכת השגי התלמידים.

הערכת המורים

הערכת המורים מתבצעת על ידי מנהל בית הספר ונקבעת לפי הדברים האלה:

 • צפייה בשיעורים: מנהל בית הספר משתדל לצפות בשיעורים, במיוחד באלה שמעבירים המורים החדשים. לאחר הצפייה הוא ממלא טופס הערכה ובו הוא מציין את המשוב שלו על עבודת המורה.
 • השגי התלמידים: על המורה מוטלת האחריות המלאה להצלחת תלמידיו.
 • השתתפות פעילה בפעילויות בלתי פורמליות המאורגנות על ידי בית הספר.
 • שיעור ההיעדרויות.

יחסי מורים ותלמידים

לפי תפיסת צוות בית הספר, יחסים ראויים בין מורים לבין תלמידים מושתתים על כבוד הדדי והם מסייעים בהקניית ערכי כבוד וסובלנות. המורים אמורים להיות המענה והאוזן הקשבת לתלמידיהם ולצורכיהם האישיים והלימודיים, ולכן נוכחותם של המחנכים ומעקבם אחרי התלמידים מובילים לשיפור היחסים ולשיפור האווירה בבית הספר. לרוב, קיימים יחסים תקינים בין מורים לתלמידים. תקלות ביחסי מורים ותלמידים מטופלות לפי נוהל ברור ובשיתוף פעולה בין כל צוות בית הספר. בנוסף, שיתוף ההורים נחשב למסייע חיוני במטרה לשיפור היחסים בין המורים לבין התלמידים, וכן לשיפור אווירת בית הספר באופן כללי.

קשר עם הורי התלמידים

בית הספר וההורים משתפים פעולה כדי לקדם את טובת הילד בתוך בית הספר ומחוצה לו. לפיכך בית הספר מקיים מערך של העברת מידע להורים בנוגע לבית הספר ובנוגע לילדיהם. בית הספר פועל למיסוד שיתוף ההורים ומגדיר את התחומים שבהם יוכלו ההורים להיות שותפים בקבלת החלטות וכן להיות מעורבים בפעילויות של בית הספר. בין היתר הגדיר בית הספר את שאיפתו ליצור מעורבות הורים באמצעים האלה:

 • הבניית מסגרות לשיתוף פעולה עם הקהילה ועם גורמים נוספים כמו המשטרה, הרווחה והמועצה המקומית.
 • הפעלת סדנאות המשותפות להורים, לתלמידים ולצוות החינוכי.
 • העברת מידע שוטף להורים על המצב הלימודי-חברתי של ילדם ועל אודות הפעילות בבית הספר, וכן שיתוף ההורים בבניית תכנית לשיפור המצב.

כמו כן, במסגרת בית הספר פועל ועד הורים אשר נפגש דרך קבע בישיבה שבועית עם הנהלת בית הספר. הוועד עוסק בנושאים האלה:

 • דיון בבעיות משמעת שאירעו במהלך השבוע.
 • סיכום שבועי של אירועים תרבותיים ולימודיים.
 • שיתוף ההורים והגדרת תפקידם בפרויקטים בית ספריים (כגון טקס סיום, אירועים מיוחדים, קשר מול המעוצה המקומית, השגי בגרויות), הן מבחינת התקציב והן מבחינת תמיכה ועידוד.

טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

בית הספר עושה מאמצים רבים על מנת לתת מענה לתלמידים עם קשיי למידה, וזאת בעזרת אבחונים ובעזרת הוראה מותאמת.

כיתת חממה לימודית

בבית הספר יש כיתת חממה לימודית שנפתחה בשנת 2006. כיתת החממה מיועדת לתלמידים בעלי השגים לימודיים נמוכים ואשר באים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. רכזת הכיתה בשנת הלימודים תש"ע הייתה גב' עזיזה חאג.

בכיתת החממה נמצאים 14-12 תלמידים שעברו אבחון פסיכו-דידקטי אשר הוצע להם חינם על ידי בית הספר. תלמידים אלה נמצאו, לאחר תהליך מורכב, מתאימים להשתלב בכיתה זו. תלמידים אלה נהנים מתנאים מיוחדים ומליווי צמוד, וזוכים להבנה, הקשבה ומענה לשאלותיהם וללבטיהם.

תנאים אלה ממקמים את התלמיד במרכז ובו זמנית הוא לומד מהי המשמעות של אחריות ושל נתינה הדדית. התלמידים משתתפים בפעילויות ובתכניות שמטרתן בילוי ונופש כגון טיולים, סיורים וכן הלאה. בנוסף, כל תלמיד בכיתה זו יכול לקבל טיפול פרטני בחרדת בחינות. כל תלמיד בכיתה זו זכאי לאבחונים כתובים בשפה הערבית כשלב הכנה לאבחונים פסיכו-דידקטיים המסייעים לתלמיד בהתמודדות עם הלקויות ועם הקשיים הלימודיים. 

לצורך הפעלת כיתה מסוג זה נדרשת מבית הספר השקעה רבה, הן מבחינת משאבים והן מבחינת הגמישות הנדרשת בתכנון שילובה עם הכיתות הרגילות בבית הספר.

המטרה הבסיסית של כיתת החממה היא לאפשר לתלמידים אלה לגשת לבחינות הבגרות כשהם מוכנים מבחינה נפשית ולימודית, וכמובן לסייע בעדם להצליח בבחינות אלה. אחוז ההצלחה בכיתת החממה עומד על למעלה מ-80% - השג משמעותי בהתחשב ברקע של התלמידים.

לקויות למידה

בבית הספר קיימות תכניות מיוחדות המיועדות לתלמידים עם לקויות למידה. יועצות בית הספר אחראיות על סידור התאמות לתלמידים אלה, תוך עידודם לגשת למבחנים דידקטיים או פסיכו-דידקטיים. לפי תפיסת בית הספר, תלמיד עם לקות למידה הוא תלמיד שיש לו תחומי עניין, כישורים מגוונים, ויכולות חשיבה והבנה נמוכות - אך לעתים הם עשויות להיות דווקא גבוהות במיוחד. תלמיד עם לקויות למידה מגלה קושי באחד ממקצועות הלימוד או יותר, כתוצאה של אי סדירות נירולוגית מזערית. בעל לקות למידה זקוק להעצמת האמונה ביכולותיו ולפיתוח יכולת התמדה והשקעה, זאת על אף הקשיים.

צוות בית הספר מאמין בחשיבות שבאיתור תחומי החוזק והיכולות של בעל לקות הלמידה ובהעלאתם למודעות שלו ושל הסובבים אותו. בית הספר אחראי על מתן האפשרות לאותו תלמיד מאובחן להיבחן בתנאים מותאמים.

יועצת בית הספר מדריכה את הורי התלמיד המאובחן ומסייעת להם להתמודד עם הקשיים הייחודיים של ילדם. פעם בשנה נערך יום עיון בנושא לקויות למידה והתאמות. ביום העיון משתתפים יועצת בית הספר ופסיכולוג מומחה.

בתחילת כל שנת לימודים, נפגש כל תלמיד מאובחן עם יועצת בית הספר לצורך מתן הדרכה בניהול זמן ובהרגלי למידה. יועצת בית הספר מכוונת את התלמידים ללמד זכות על עצמם ולהתמודד עם לחץ וכישלון, ומדריכה אותם כיצד לנהל קשרים חברתיים. כמו כן מכינה היועצת דו"ח מרוכז של כל ההתאמות, וזאת כדי שכל המורים יעניקו לאותו תלמיד את ההתאמה הדרושה לו בבחינות הבית ספריות ובבחינות הבגרות.

תלמדים מצטיינים ומחוננים

בבית הספר לא קיימת תכנית לימודים מיוחדת לתלמידים המחוננים, אך תלמידים אלה יכולים להשתתף בפרויקט נע"ם- נוער ערבי מצטיין. מטרת פרויקט נע"ם היא להכין את התלמידים האלה לקראת לימודים גבוהים בטכניון.

קשרים וחיבורים עם גורמי חוץ

בית הספר התיכון על שם ביירוני נמצא בבעלותה של המועצה המקומית. קשר זה מתבטא בתשלום משכורות לצוות בית הספר ובמתן תקציבים למספר פרויקטים. בנוסף, המועצה המקומית משתתפת בישיבות לבחירת מורים חדשים ובבחינת פעילויות חברתיות בבית הספר. 

בית הספר משתף פעולה עם עמותת ידידי ביירוני (ע"ר) ועם פרויקט שיקום שכונות של משרד הבינוי והשיכון. בית הספר מקיים חיבורים וקשרים עם בתי ספר מן המגזר הערבי, מן המגזר הבדואי ומן המגזר היהודי. כמו כן, לבית הספר קשרים עם תלמידים מגרמניה במסגרת פרויקט שותפות עולם אחד.

כיווני התפתחות עתידיים

 • פתיחת כיתת תלמידים מחוננים ובניית תכניות לימודים מיוחדות לתלמידים אלה מתחילת הלימודים בחטיבת הביניים ועד לסיומם בחטיבה העליונה.
 • הקמת כיתה ביו-טכנולוגית.
 • הידוק הקשר עם מוסדות להשכלה גבוהה.
 • העלאת ממוצע ציוני הבגרות על-ידי העלאת אחוז הניגשים ל-4 ול-5 יחידות אנגלית.
 • בניית אתר אינטרנט ידידותי ועדכני לבית הספר.

השגים ייחודיים לבית הספר

לבית הספר השגים רבים ומרשימים, ביניהם ההשגים האלה:

 • בשנת 1996 זכה בית הספר לממוצע ציוני הבגרות הגבוה ביותר במדינה.
 • בשנת 2008 נרשם אחוז הצלחה גבוה ב-20% מהממוצע בבחינות הבגרות של המגזר הערבי.
 • בשנת 2005 זכו תלמידי בית הספר במקום הראשון בטורניר הכדורגל של מחוז צפון (ליגת בתי הספר) ובמקום השני בישראל.
 • אחוז גבוה מתלמידי מגמת הסיעוד מתקבלים לבתי ספר גבוהים לסיעוד.
 • מספר גבוה של תלמידים מקבל מלגה ללימודים בטכניון.
 • נרשם אחוז הצלחה גבוה בכיתת החממה הלימודית במקצועות האלה: מתמטיקה, אנגלית והיסטוריה.

ביביליוגרפיה

מאמרים בכתבי עת ובספרים

 • ג'ברין, יוסף. חינוך עם זהות. מחברות עדאלה, 1: 26-29, 1999
 • דרור, יובל וליברמן, יעקב. תכנית הלימודים במעשה: מדינת ישראל, הלכה למעשה בתכנון לימודים 12: 5-15, 1997.
 • שמואלי, אליעזר. החינוך הממלכתי הגיע לקצו: מערכות חינוך בחברה שסועה, כיוונים חדשים, 20: 72-87, 2009.

מילונים, אנציקלופדיות ולקסיקונים

 • קם, מתיה. חוק חינוך ממלכתי. מתוך הספריה הוירטואלית של מט"ח. אוחזר בתאריך 30 ליוני, 2010.  
 • תורמי ויקיפדיה. שיטת הזרמים בחינוך. ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית. אוחזר בתאריך 30 ליוני, 2010.

ראיונות

 • ראיון עם ד"ר אנטון קיסר, מנהל בית הספר ומורה לביולוגיה.
 • ראיון עם גאזי ארשיד מהנהלת בית הספר.
 • ראיון עם אינתסאר בולוס. יועצת בית הספר.
 • ראיון עם בשיר דקור, מורה במגמת פיזיקה.
 • ראיון עם אחמד דרויש, מנהל בית הספר לשעבר.
 • ראיון עם מחמוד ואכד, רכז חינוך גופני.
 • ראיון עם ניבאל זידאן, רכזת מגמת החשבונאות וההנהלה.
 • ראיון עם עזיזה חאג', רכזת כתת חממה לימודית ומאבחנת דידקטית.
 • ראיון עם הדיל כיאל, רכזת חינוך חברתי.
 • ראיון עם מונא רבאח, יועצת בית הספר ואחראית על טיפול תלמידים בעלי לקויות למידה.
 • ראיון עם הנאדי שחאדה, רכזת תקשוב.

מילות מפתח

גליל | עכו | מקיף | חטיבה | חממה-לימודית | נע"ם | לב"מ | בית-ספר | ערבי | מוסלמי | נוצרי | תקשורת | סרט | סיעוד | הנהלת-חשבונות

הערות שוליים

  הפרק הבא

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.