דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר לא דורג

פרק 6: בתי קפה ברחוב מסדה בחיפה

קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
חנות הספרים גולדמונד
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
פרדס הוצאה לאור
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
אחד מהספרים המוצגים בחזית "פרדס הוצאה לאור"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
אחד מהספרים המוצגים בחזית "פרדס הוצאה לאור"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
כמה מהספרים המוצגים בחזית "פרדס הוצאה לאור"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
על דלת כניסה, דף עם הנחיות כיצד להתנהג בעת מעצר / הטרדה על ידי שוטרים ברחוב
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
.
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
שיר של שארל בודלר על קיר ברחוב
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
פלקטים של השמאל הלאומי עם הכיתוב "לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה": בגין ההופך לביבי, בן גוריון שהופך לליברמן ורבין שהופך לארנס.
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס"
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
רחוב מסדה
רחוב מסדה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
קפה מסדה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
קפה קמבלצ'ה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
קפה פאזל ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
קפה אליקה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
פלאפל לונה ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
טובוקו ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
זום בר ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
בית אמנים ברחוב מסדה בחיפה
סמדר פרלמן
כתבה: סמדר פרלמן

ערכה: שחר שפירא


נוצר ב-12/29/2011

הדר הכרמל

מאפיינים

מיקום ותכנון

הדר הכרמל נמצאת על מדרגת ההר המרכזית שבין העיר התחתית לבין הכרמל העליון. שולי השכונה מתמזגים עם שכונות אחרות. שטחה כולל כ-3 קמ"ר, שהם 4.4% משטח שיפוט העיר.

רחובות השכונה תוכננו פחות או יותר על פי קווי הגובה של העיר כאשר בין הרחובות מחברים מדרגות או רמפות.

היו שתי סיבות עיקריות להקמתה של הדר הכרמל בחיפה בנפרד מן העיר התחתית ומן השכונות שמעליה:

 • צפיפות המבנים, תשתית ותנאים סניטריים גרועים בעיר התחתית לא היו מסוגלים לשרת קליטת עליה המונית שהגיעה אליה.
 • הרצון להקים "עיר גנים" - שכונה הטבולה בירק, בעלת איכות חיים גבוהה.

במהלך השנים עברו שינויים רבים על שכונה זו, אך לא מעניינה של עבודה זו להרחיב בנושא.

כאמור, כיום הכינוי "הדר" משמש אוסף של שכונות, ואילו בעבר היו לשכונה גבולות ברורים.

היסטוריה

שכונת הדר הכרמל הייתה בתחילת המאה ה-20 פנינה ארכיטקטונית, ובעלת מבנים היסטוריים בעלי ערך. היא אחת השכונות הותיקות של חיפה. השכונה תוכננה ע"י רכארד קאופמן ב- 1922.

הדר שימשה בין שנות ה-30 לשנות ה-60 כמרכז העיר. היא כללה מרכז עסקים פעיל עם חנויות ומשרדים, ומרכז בילוי ובו 21 בתי קולנוע, בתי קפה ומסעדות.

רחובות הלל, מסדה, בלפור וירושלים, נחשבו לאזור מגורים טוב. בהם התגוררה אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי בינוני–גבוה. אותה אוכלוסייה תעזוב אחר כך את רחובות הדר לטובת שכונות טובות יותר.

השכונה נמצאת בתהליך של התדרדרות מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת (תופעה המוכרת גם במרכזי ערים רבות בעולם).

גורמי ההתדרדרות

 • אוכלוסיה מזדקנת
 • הגירה שלילית
 • בריחת צעירים
 • מעבר שלאוכלוסייה חזקה לשכונות טובות יותר על הכרמל
 • מדיניות ממשלתית לפיזור אוכלוסייה לפריפריות (למצפים ולישובים קהילתיים)
 • מעבר מוסד הטכניון לקמפוס בנווה שאנן
 • בניית קניונים בשולי העיר ויציאת המסחר האיכותי מרחובותיה של הדר
 • התפוררות והתיישנות של מבנים ותשתיות
 • הפיכת השכונה לפחות ופחות אטרקטיבית עם הזמן

העשור האחרון - התאוששות

בעשור האחרון מורגש שינוי בהדר, כאשר אוכלוסייה צעירה מגיעה לאזור בשל עלות מגורים זולה. מדובר בעיקר באוכלוסיית סטודנטים, אשר נשארים בחלקם גם אחרי לימודיהם לתקופה מסוימת. אוכלוסייה זו תורמת להצערת השכונה ולפעילות חברתית.

תופעה של כניסת אוכלוסייה צעירה למרכזי ערים, או לשכונות שהתרוקנו, מוכרת גם בערים נוספות בארץ ובעולם. תופעה זו כונתה ג'נטריפיקציה (Gentrification).

מנתוני הגירה בין השנים 1983-1986, ניתן ללמוד, שהחל תהליך של זליגה של אוכלוסייה משכונות חזקות חזרה להדר. חלק מהתושבים החדשים אכן תאם את הפרופיל הדמוגרפי המתאים לאוכלוסיית ג'נטריפיקציה. כלומר צעירים, בעלי השכלה ובעלי מקצועות צווארון לבן.

מחקר שערכו אמיר וכרמון ב-1996 בקרב אוכלוסייה צעירה העלה, שהבחירה במגורים בהדר נובעת מכך שהדירות בהדר זולות, ולא מסיבות הקשורות בתעסוקה, בילויים או קניות.

מבט לעתיד

ג'נטריפיקציה מתחילה בדרך כלל כתהליך ספונטני, ואחר כך מצטרפת לתהליך יוזמה של הממסד המקומי.

ללא תמיכה של הממסד במקרה של הדר, קשה לצפות, שאכן פני השכונה ישתנו בצורה משמעותית, מבחינת מספר התושבים, תעסוקה, חינוך ותרבות.

ישנם מספר גורמים שיפריעו להתחדשות השכונה:

 • אזור מגורים, שאינו אטרקטיבי לאוכלוסיה ותיקה, לא יהיה מושך ומעניין לאוכלוסיה חדשה.
 • העולים החדשים בעלי היכולות הפיננסיות הגבוהות עזבו את הדר לטובת מגורים בשכונות טובות יותר, או שעזבו את חיפה.
 • לעומתם, שכבת העולים החדשים בעלי היכולת הכלכלית הנמוכה טרודה בבעיות כלכליות קיומיות. שכבה זו ממשיכה להשתכן בבתים ישנים וקטנים, ואין ביכולתה לתרום לחזות רחובותיה של הדר או לאיכות הסביבה.
 • מגורים של מספר משפחות בדירות, שחולקו לדירות קטנות יותר, יצרו עומס יתר על תשתיות שממילא היו ישנות. זה גרם להאצת ההתדרדרות הפיסית של המבנים.
 • בנוסף לכך, מדיניות ממשלתית של מתן הטבות לרוכשים דירות בפריפריות הפכה את הדר לתחנת מעבר ולשכונה ארעית.

נתוני אוכלוסייה בהדר הכרמל

תושבי הדר היו שייכים מראשית השכונה לאוכלוסייה יהודית ממעמד בינוני-גבוה. האוכלוסייה כללה בעלי מקצועות חופשיים.

משנת 1926 החלה שכונת הדר הכרמל לקלוט גלי עלייה גדולים.

להלן נתונים לגבי גודל האוכלוסייה באזור שכונת הדר הכרמל, לפי יעל סיון-גייסט:

 • בשנת 1926 היו בהדר 2,875 תושבים.
 • ב-1948 הגיעה השכונה לשיא שלא יחזור על עצמו של 48,100 תושבים. בין הסיבות לכך היו עליית פליטי מלחמת העולם ה-2.
 • בשנת 1961 ירד מעט המספר ל-33,231. מאמצע שנות ה-70 ואילך החלה עזיבה של אוכלוסייה חזקה כלכלית, לטובת שכונות מטופחות ובעלות תשתיות מודרניות.
 • בשנת 1983 ניכרת עזיבת האוכלוסייה החזקה. מספר התושבים הידרדר לשפל: 18,377 בלבד. תוך כ-20 שנה הצטמצמה אוכלוסיית הדר למחצית כמעט. בקרב התושבים שנשארו עלה מספר הקשישים. השינוי חל באזור ממחצית שנות ה-80 ואילך, וזאת בשל כניסת אוכלוסייה צעירה של ערבים ושל חרדים. מיעוטם היו צעירים מן המעמד הבינוני–גבוה.
 • ב-1995 40% מהתושבים היו עולים חדשים. בשכונה התגוררו 26,410 תושבים. העלייה מארצות חבר העמים מתחילת שנות ה-90 ואילך הביאה לשכונת הדר הכרמל תוספת אוכלוסייה. בהרכב האוכלוסייה כמעט ולא היה שינוי מבחינת הגילאים. שינוי הראוי לציון הוא שהייתה עלייה קלה בשכבת גילאי 25-44. העלייה הנ"ל לא שינתה בצורה משמעותית את כמות שכבת הילדים והקשישים.
 • וב-2005 60% מתושבי השכונה היו יוצאי חבר העמים. מספר התושבים עמד על כ-37,580.

נתוני אוכלוסייה ברחוב מסדה נכון לשנת 2005

רחוב מסדה מאופיין באוכלוסייה מעורבת שכוללת בעיקר ערבים, יהודים וותיקים ועולים חדשים ממדינות חבר העמים.

באוכלוסייה הלא ערבית בולטות מובהקת לקשישים ועולים חדשים.

מגזרים

ב-2005 כ-50% מתושבי הרחוב היו יהודים (1390 תושבים).

הערבים המוסלמים היוו 11.1% מהאוכלוסייה (310 תושבים).

הערבים הנוצרים היוו 18% מהאוכלוסייה (500 תושבים).

עוד תושבים שמסווגים תחת 'אחרים' היוו כ-20.9% מכלל תושבי הרחוב (580 תושבים).

כלומר, סך הכל התגוררו ברוחב 2780 תושבים.

גילאים

540 מסך כל תושבי רחוב מסדה (2,780) הינם ילדים עד גיל 17. ההתפלגות בין ערבים ולא ערבים כמעט שווה (290 ערבים, 250 שאינם ערבים). לעומת זאת, כל הקשישים, בני 65 ומעלה, אינם ערבים.

עולים חדשים

מתוך 2,780 תושבי הרחוב, 1,250 הינם עולים חדשים שעלו אחרי שנת 1990. מכיוון שאוכלוסיית העולים אינה נמצאת בקרב הערבים, ניתן לראות, כי בקרב האוכלוסייה הלא ערבית, רוב מוחלט (63%) הינם עולים חדשים.

תכנון עכשווי ועתידי

תכנית מן-שנער

באמצע שנות ה-90 הבינו קברניטי העיר, שיש להכין תוכנית כוללת לשכונת הדר. זאת במטרה להחיות את השכונה על ידי השקעה בתשתיות, שיפור ושיקום מבנים, פתיחת מוסדות וקיום אירועי תרבות ואמנות.

בהדר הכרמל יש עושר גדול של סגנונות בניה: סגנון ערבי, מודרני מקומי ומודרני–בינלאומי (באוהאוס),שחלקם הגדול ראוי לשימור. חלק משמעותי של התוכנית להחייאת הדר הכרמל - בעלת המבנים ההיסטוריים המיוחדים, הוא להפוך את אותם מבנים לגורם מושך ומפתח ולא מעכב ודוחה.

משרד האדריכלים ומתכנני הערים מן-שנער הכין תוכנית בשנת 2003. הנחת היסוד שלה היא, שעל מנת ליצור מקום בעל איכות ותפקוד עירוני מיטבי, יש לבצע מספר מהלכים:

 • השקעה של משאבים ציבוריים תחילה, שתוביל אחר כך להשקעות פרטיות.
 • הקמת מנהלת, שתרכז ותתאם את כל פעולות העירייה בתחום השימור ושיקום המבנים
 • ארגון אירועים וירידים מושכי קהל
 • הגברת התאורה
 • שיטור קהילתי
 • עידוד המגזר הפרטי להצטרף לעשייה

מבט לעתיד

תוכנית אב לפיתוח השכונה מעולם לא אושרה. גורמים בעירייה מתייחסים לתוכנית מן-שנער כהמלצות מנחות בלבד.

מהלכים אלו יוכלו להתקיים רק אם העירייה תשקיע בשדרוג המרחב הציבורי, ובשיפור השירות לתושבים.

פעולות ממסדיות נכונות הן בסיס להשקעה של המגזר הפרטי, שיביא לפריחה והפיכת השכונה לאזור אטרקטיבי.

פעולות בשטח

הקמת מתנ"ס הדר

בעשר השנים האחרונות עיריית חיפה יזמה פעולה במישור החברתי-קהילתי - הקמת מתנ"ס הדר, כצעד בונה אמון עם תושבי המקום.

מתנ"ס הדר על שלוחותיו השונות נותן מענה בתחום החברתי, האמנותי, התרבותי ובתחום פעילות הפנאי לשכבות שונות של תושבים.

משנת 2005 פעילות המתנ"ס כוללת מנהלת חברתית ביוזמת 'הועדה לקידום איכות החיים במתחם הדר'. במנהלת חברים נציגים מבי"ס לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה, נציגי עיריית חיפה ומהמשטרה במטרה להגיע למספר יעדים:

 • הגברת תחושת הביטחון האישי בהדר
 • שיפור הנגישות של התושבים למשאבים הקיימים 
 • שיפור פיזי וחיצוני של המגורים - שיפור איכות וחזות הדיור
 • פעילות קהילתית וחברתית באמצעות מתנ"ס לגיבוש התושבים לכלל הקהילה 
 • תמיכה ועידוד הדור הצעיר— פרוייקט כפר הסטודנטים (פרוייקט משותף של עיריית חיפה ואוניברסיטת חיפה)
 • תמיכה באוכלוסיה קשישה
 • קידום הבריאות
 • שינוי הדימוי והתדמית על מנת למשוך אנשים חדשים לאזור
 • שינוי מצב חוסר האימון בממסד

המתנ"ס פעיל מאד בחיים החברתיים של הסביבה וניכרת השפעתו על חיי השיתוף בין האוכלוסייה הרב גונית של האזור שכוללת ערבים-מוסלמים וערבים נוצרים, בהאים, יהודים, עולים חדשים –וותיקים.

התארגנות קהילתית

בשנים האחרונות רווחת מגמה לשיפוץ וטיפוח חזות הבתים והגינות שבחזית המבנים ברחובות הדר הכרמל. ניתן לראות גם פעולות טיפוח ושיפוץ שהן פרי יוזמה פרטית של תושבי המקום.

באמצע שנות ה-90 נפתחו מספר בתי קפה וחנויות מיוחדות ברח' מסדה, אולם העירייה לא השכילה להבין את ניצני ההתרחשות, לתמוך ולפתח את המקום, דבר שגרר אחריו דעיכה וסגירת העסקים ברחוב.

תושבי הדר החלו בהתארגנות לשיפור חייהם. הם הקימו ועד להפעלת לחצים על העירייה, קיימו הפגנות והגישו התנגדויות לפרויקט בנייה של בניין מגורים גבוה במקום מבנה היסטורי ברח' טבריה 15.

התנגדות זו הובילה לשימור המבנה והפיכתו לאחת משלוחות מתנ"ס הדר.

התושבים הפעילים היו צעירים, משכילים, בני המעמד הבינוני ובעלי מודעות ציבורית חברתית חזקה. הם נקטו בפעולות ספונטאניות על מנת למקד את תשומת הלב אליהם ואל המקום כאזור התרחשות עירונית.

הם הציבו לעצמם שלוש מטרות:

 • קיום הווי שכונתי ומתן תחושה קהילתית לתושבי המקום
 • משיכת תושבים חדשים
 • שינוי הדימוי המקומי

המטרה הראשונה הושגה באופן חלקי. המטרות הנוספות טרם הושגו, בשל כוחם הפוליטי המועט של המארגנים.

מסדה - רחוב בלי הפסקה

ראשית פריחת הרחוב

בראיון עימו מספר ירון הדר, מנהל מתנ"ס הדר, על השכונה:

בשנת 1995 הגיע לחיפה מתל אביב אורי אסנת, שהיה ממעצבי רחוב שינקין בתל אביב. הוא היה פעיל חברתי שהסביבה חשובה לו מאד. הוא הקים את "קפה קטן" ברח' מסדה. באותה תקופה בערך פתח ירון הדר את קפה "בינינו" ברח' הלל שבסמוך, שהפך בית גם לקהילה ההומו-לסבית.

עד מהרה באה ההצלחה ובתוך שנתיים הוקמו כ-15 עסקים ברחוב מסדה, 11 מתוכם היו בתי קפה.

האווירה במקום שידרה רב תרבותיות וקוסמופוליטיות נינוחה. בכך רחוב מסדה היה שונה מהדינאמיקה הצעירה של רחוב שינקין.

תקופת סוף שנות ה-90 התאפיינה בתנופת עשייה ומעורבות חברתית גדולה. בזה אחר זה קמו עמותות, ארגוני סביבה קהילתיים ופורומים שכונתיים כמו: קואליציית "דרך חיפה" בראשותו של מיקי ליפשיץ, מנהל סניף חיפה של החברה להגנת הטבע ו"פורום הדר".

סביבם התקבצו אמנים, מבוגרים לצד צעירים, תושבי השכונה, בעלי מודעות חברתית מפותחת ואמירה חברתית פוליטית עירונית.

מטרות הפעילות החברתית אז הייתה:

 • קיום אירועי תרבות
 • שיקום מבנים היסטוריים
 • שיפור הסביבה
 • טיפוחה של הדר
 • הגברת בטחון האישי
 • מיגור הפשיעה ועצירת התדרדרותה של הדר מבחינה כלכלית-מסחרית
 • קיום רב שיח דמוקרטי
 • מניעת בניית מגדלים רבי קומות
 • התנגדות למכירתה של חיפה לקבלנים פרטיים והפרטת נכסיה
 • מניעת הריסת מבנה ברח' טבריה, בו פועלת כיום אחת משלוחות מתנ"ס הדר, על ידי "פורום הדר"

פריחת בתי הקפה בשנות ה-90

הפעילות החברתית הביאה עימה פריחה של תרבות המפגש החברתי המתקיים בבתי קפה ברחוב מסדה.

התחושות השולטות ברחוב של שנת 1995:

 • אופטימיות רבה
 • אופוריה כלכלית–חברתית–פוליטית שהושפע ממשק כנפי השלום ותקווה למזרח תיכון חדש
 • התפתחות זהות פלסטינית זקופת ראש. לא עוד זיהוי כערבי ישראלי
 • התחזקות ארגוני זכויות האדם
 • "רוחניות " והרגשת "שאנטי"
 • כל אלו מצאו מקום בבתי הקפה של מסדה.

רב תרבותיות בהדר

הדר היה מקום של שוליים ושוליים מכילים בתוכם שונות. בהדר הייתה אסופה של אנשים עם דעות שונות, שמקיימים שיח תרבותי–פוליטי מתוך סבלנות וסובלנות. אף אדם לא הרגיש סוג ב'. השוליים היו מקום פורה שמאפשר לאלטרנטיבי ולבודק הגבולות לפעול בחופשיות.

מפגש נינוח בין יהודים לערבים

בשנות ה-90 נוצר אקלים נוח לקיום מפגשים בין ערבים ליהודים. מקום המפגש הטבעי של שני הקצוות הוא בהדר בה גרים בשכנות יהודים וערבים עשרות שנים בנינוחות. האוכלוסייה המעורבת והרבגונית מאפשרת ביטוי של דעות קיצוניות ופחות נורמטיביות.

מקום נוח לקבוצות שוליים

בתוך המרחב העוטף והמגונן הזה מצאה גם הקהילה ההומו-לסבית מקום ברחוב מסדה. אמנים, סופרים, משוררים, מוסיקאים, ארגוני נשים ובעלי השקפות פוליטיות הנוטות לשמאל התקיף מצאו את מקומם ברחוב.

תקופת האינתיפאדה

תחושת הביטחון התנפצה עם פרוץ אינתיפאדת אל-אקצה. הפיגועים גרמו לתחושת מתח וריחוק בין ערבים ליהודים.
הערבים מצאו את מפלטם במושבה הגרמנית, והיהודים נדדו אל בתי הקפה אשר בציר מוריה, אל בתי הקפה ה"אליטיסטיים" וה"אשכנזיים".

רחוב מסדה נזנח ובתי הקפה השכונתיים שלו לא עמדו בקושי הכלכלי ונסגרו זה אחר זה.

האקזוטיות נעלמה ובמקומה בא החשד. השונות הקודמת שהייתה מקור לסקרנות וקרבה הייתה עכשיו לגורם מבדיל ומרחיק.

המצב כיום

לאחרונה קיימת שוב התעניינות ברחוב מסדה ובהדר בכלל.

אמנם יש התעוררות של העירייה, אבל היא עוסקת יותר ב"עטיפה החיצונית" ולא בבעיות האמיתיות של המרחב. מתקיימים שיפוצים של בניינים ושיקום הגינות שבחזית.

כפר הסטודנטים

פרויקט "כפר הסטודנטים" נתן תנופה למקום. הוא הביא אוכלוסייה צעירה סטודנטיאלית, אשר בתמורה למלגות מחוייבת בשעות עשייה כתרומה לקהילה. חלק מהצעירים העדיף להישאר במרחב גם לאחר גמר לימודיו. הם מהווים את "הגרעין הקשה", שרוצה להפוך את המקום לשכונה מתחדשת, צעירה ויוזמת במקום זו המזדקנת.

גרעין הדרים

אנשי "גרעין הדרים" הם הרוח החיה מאחורי הפעולות החברתיות שנערכות ברחוב מסדה. הם מקיימים מסיבות רחוב, פעילות אומנותית, תערוכות וירידים.

הם מתנגדים למדיניות המשטרה ש"לא אוהבת" את השונים עם ה"רסטות", השיער הארוך והביגוד המרושל. הם מעזים לנפנף ברוחם הצעירה, האחרת, ומאיימים בשינוי סדרי עולם.

הם מאמינים בתרבות הדיאלוג: תקשורת בין אנשים המבוססת על אמת, פתיחות וקבלת האחר. לדעתם על כל חברה לקיים את השונות שבה. השונות מקדמת ומפרה.

תרבות בתי הקפה ברחוב

לפי ירון הדר, תרבות בתי הקפה שברחוב מסדה מאופיינת ברמת מעורבות חברתית גבוהה לעומת אזורים אחרים. בתי הקפה הם חלק בלתי נפרד מהרחוב ומשקפים מגוון של מעגלים חברתיים.

יושבי בתי הקפה בקפה פאזל לדוגמא, הם בין השאר מהקהילה ההומו-לסבית. עצם קבלתם ללא היסוס מסביר באיזו סביבה מדובר.

בתי הקפה מאפשרים את הדיאלוג בין ערבי ליהודי בתוך חברה אזרחית רבגונית. הם מאפשרים שיח בין אדם לאדם.

המקום מאפשר קיום שיח גם בין מתנגדים וקיצוניים בעלי עמדות שונות. עצם קיום השיח מאתגר להתמודד עם נושאים קשים.

כל אחד המגיע לבתי הקפה ברחוב יכול למצוא את הנישה שלו, למצוא פנים מוכרות ולהעלים את תחושת הניכור והבדידות שהפכה להיות נחלת החברה הישראלית.

בתי הקפה ברחוב מסדה – תמונת מצב

מאפייני רחוב מסדה

קודם שנתמקד בבתי הקפה, יש להכיר ולהבין את זהות הרחוב ואת מה שהוא מסמל.

מסדה הוא רחוב ותיק, של פעם, עם בתי באוהאוס, בתי אבן ישנים וגינות זנוחות, קירות סדוקים, טיח מתקלף וכניסות לחצרות שידעו ימים יפים יותר.

שילוב בין ישן לחדש בחזות הרחוב

ברחוב ערבוביה של עולמות כדוגמת:

 • "צילה - בטעם של פעם"
 • הגר- סדנת פסיפסים
 • דודו ברקת - סדנת צורפות
 • "חנות יפה" - בגדים ליד שנייה
 • "שיבולים " – חנות שהיא מוסד למכירת עבודות עץ בעלת מראה עתיק
 • "לוי - אומנות וריהוט עתיק יבוא מחו"ל"
 • "פנינה" - חנות לכלי בית, חרסינות ותחרה - וינטאג' במהות.
 • ציורי גרפיטי פרי קבוצת "ברוקן פינגרס", המעצבים חולצות אורבניות פנקיסטיות ועוסקים במוסיקה עכשווית. לציורים אין אמירה פוליטית או חברתית. הם עוסקים באסתטיקה מודרנית, תזזיתית משהו בצבעים בוהקים. הם עומדים בהיפוך גמור לאווירה הקלאסית, הרכה והרומנטית שהחנויות לאמנות ולעתיקות מקרינות.

איכשהו הכל חי בהרמוניה ושלווה יחד - ישן לצד חדש.

הפעילות התרבותית ברחוב

אמנות ברחוב

הרחוב הופך מדי פעם למוזיאון. הוא נפתח ליצירות אמנות ביוזמת תושביו. אירועי "זהירות אומנות" הפכו את הרחוב לתערוכה אחת גדולה.

קירות הרחוב "מדברים" באמצעות שיריו של שארל בודלר, משורר ומבקר אמנות צרפתי מהמאה ה-19. שיר מספרו "פרחי הרע" צונזר בשל מסריו הדקדנטיים האפלים.

פעילות ספרותית

חנות ספרים משומשים בשם גולדמונד פתוחה עד שעות מאוחרות ומציעה קלאסיקות לצד ספרות צעירה ועכשווית. החנות גם מציעה שירותי איתור ספרים נדירים.

הוצאת פרדס - הוצאת ספרים לכתבי עת אקדמיים. ההוצאה מוכרת על ידי הקרן למדעים. השלט שלה כתוב בשלוש שפות (עברית, ערבית ואנגלית). מעניין לשים לב אילו ספרים נבחרו דווקא לתצוגה בחלון הראווה שלה: "הכפרים שישנם ואינם (כפרים בדואים)", "צדק מעברי – השלכות פרשיות השב"כ על החברה הישראלית", "מגדר ואתניות בהשכלה הגבוהה", "דיאלוג מאתגר זהות".

על דלת כניסה, דף עם הנחיות כיצד להתנהג בעת מעצר / הטרדה על ידי שוטרים ברחוב.

עץ הפיקוס

בתוך כל הנוף העירוני המרוצף באספלט ובבטון, נטוע ברחוב מסדה עץ פיקוס מרשים. הוא מוסיף לרחוב נופך של ייחודיות ושורשיות.

כה בולט הוא בנוף עד כי קיבל קטע בספר סיפורים בשם "רחוב מסדה" מאת ברוך יוספסברג, תושב הרחוב. הספר מבוסס על סיפורים שסופרו על ועל ידי דיירי הרחוב. כך נכתב על העץ: "אין זה עץ ככל העצים... גזע הנפילים, האדיר שבגזעים רק ביערות הגשם... מכוסה בשרשי אוויר כמו רעמה של סוס ערבי אציל...פורץ מהקרקע בפראות וגאווה... צמרתו הענפה ירוקת העד, מתחתיו מתנהל פרלמנט הגברים של הרחוב, שיחות ערות בנושאי פוליטיקה בניהולו של "ראש העיר" והרוסית היא השפה השלטת."

אמירות פוליטיות

ברחוב תלויים פלקטים של השמאל הלאומי עם הכיתוב "לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה": בגין ההופך לביבי, בן גוריון שהופך לליברמן ורבין שהופך לארנס.

עוד פלקט מציג את מפת הארץ המוכה באגרוף, אחוז בפרח על ידי אדם העטוף בכפייה בתנוחת הלוחם של יוגה. הכיתוב בערבית מעביר מסר מפייס.

עוד מוסדות ברחוב

 • אולפן הקלטות
 • כתב עת לשירה בשם "אלת המסטיק"
 • עיתון אינטרנטי פמיניסטי לאמנות בשם "ארטוטאל"
 • כמה להקות מקומיות
 • מופע שהתקיים על גג – אירוע שהגיעו אליו מעל אלף איש
 • תיאטרון פרינג', שבקרוב מאד יתחיל לפעול בקומה השנייה והזעירה של בר פלאפל לונה. המסרים שלו: "החיים שלנו הם המסחור, המלחמה, השאיפה לכוח ולפרסום, שכל האמצעים כשרים להשגתם... בעולם הציני... בו השקר ואי היושר עולים על האמת וההגינות..."

יחס הרשויות לרחוב

על רחוב מסדה ובתי הקפה שבו נכתב רבות בעיתונות המקומית ובאתרי האינטרנט השונים.

הרחוב מושך את תשומת לב רשויות החוק. ברחוב נערכים חיפושים וחקירות אחר משתמשים בסמים. כמו כן נערכים חיפושים אחר בעלי השקפות עולם ביקורתיות מאד על החברה הישראלית, בעלי דעות פוליטיות ואידיאולוגיות "מתסיסות".

לדוגמה, תערוכת רחוב מוצלחת בהשתתפות אמנים חיפאים ואלפי מבקרים, מוסיקה וריקודים, פרי יוזמה של התושבים, הסתיימה באלימות של המג"ב, דחיפות, מכות, שימוש בגז, מעצרים ונפגעים, ביניהם נשים ומבוגרים.

למרות הכל ביוני 2010 נערך אירוע רחוב במסדה תחת הכותרת "קהילה יוצרת סביבה יוצרת תרבות", אירוע בו התקיימו מייצגים, מופעי וידיאו-ארט, מופעי מוסיקה, פינות יצירה ואמנות. זה היה אירוע המשלב בין קהילות בעידוד עיריית חיפה.

הרחוב בעתיד

למרות הקשיים הרבים של רחוב מסדה ושכונת הדר, כפי שפורטו עד כה (התייחסות הממסד, המשטרה, התשתיות הישנות, התוכניות העתידיות המתקדמות בעצלתיים ועוד), נדמה שדווקא גרף האטרקטיביות רק עולה עם הזמן ויש דרישה רבה לדיור באזור כולו.

בתקופה האחרונה ניכר קושי בהשגת דירות להשכרה וישנה התעניינות ברכישת דירות לשם השקעה.

המבקרים בבתי הקפה

תושבי הרחוב

המתגוררים ברחוב הם אמנים שעברו לגור ולפעול ברחוב, אמנים שפתחו חנויות (של צורפות, פסיפס, תכשיטנות) אנשי בוהמה, אנשי רוח, תיאטרון, מוזיקאים, סופרים ויאפים, לצד סטודנטים הגרים ברחוב בשל הדיור הזול ובשל האווירה הצעירה והמיוחדת למקום.

מבקרים מזדמנים

ישנם גם כאלה הגרים בסביבה לפרקי זמן שונים, לגביהם אין מידע מדויק. לא ניתן לכלול אותם בסיכומים סטטיסטיים. לדוגמה, חברים שמתארחים אצל קרובים וכדומה.

הרחוב מיושב באוכלוסיות קשות יום ערבים, דרוזים, יהודים, עולים מחבר העמים, משת"פים, בהאים, אורחי תיאטרון חיפה מגרמניה ואנגליה ותיירים בודדים מקפריסין ואיטליה.

פרופיל המבקרים בבתי הקפה

לרוב היושביפ בבתי הקפה הם בני 20 עד 60. ניתן למצוא בשוליים גם את הצעירים והמבוגרים יותר.
קבוצת הגיל הדומיננטית ביותר היא של בני ה-30 ומעלה. הם בדרך כלל בדרך כלל אחרי לימודים: עובדים, רווקים או גרושים. האמור הוא גם לגבי נשים וגם לגבי גברים, יהודים וערבים כאחד.

גורמי משיכה לבתי הקפה

נוחות וחוסר רשמיות

לא צריך לקבוע מקום ושעה כדי להיפגש עם חברים. אפשר פשוט להגיע, וכולם כבר נמצאים בבתי הקפה. יש תחושה של משפחתיות. באים לבתי הקפה אנשים שחוזרים לאזור או כאלה שנשארים גם לאחר גמר לימודיהם. לחילופין ישנה כניסת אנשים חדשים היוצרת עניין וסקרנות.

חופש

יש הרגשה בבתי הקפה שאין מגבלות או איסורים חברתיים ותרבותיים. אין מחיצות המפרידות בינו לבינה. האמור גם לגבי הערבים המוסלמים, הערבים הנוצרים והדרוזים. יש חופש לדבר ולהביע דעה גם אם הדעה אינה במיינסטרים.

הפגת הבדידות

בבתי הקפה יושבים בודדים ובודדות שתחושת ה"לבד" שלהם נסבלת יותר שם. הם פוגשים אנשים שחולקים אותה חוויה. זוהי הזדמנות ליצירת קשרים חדשים. זהו מין מקום מפלט ופתרון חליפי למקום אותו עזבו (הכפר,החמולה, הקיבוץ), רחוק מהבעיות האמיתיות של החיים. אחד המרואיינים השכיל לומר שבתי הקפה הם מפלטם של "הנשמות האבודות" והמדוכאים.

מקום צעיר, דינאמי, עכשווי ותרבותי

בתי הקפה הם מקום עם השראה. זהו מקום נוח לאינטלקטואלים וליוצרים.. בבתי הקפה מתקיימים אירועי תרבות כמו ערבי קריאת שירה בערבית עם תרגום סימולטאני, הקרנת סרטים וערבי תיפוף ונגינה ספונטניים.

תחושה קוסמופוליטית

הסממן הבולט ביותר של בתי הקפה הוא השימוש בשפות שונות עברית, ערבית, אנגלית, גרמנית, איטלקית, ספרדית ורוסית.

קיום שיח תרבותי וסובלני

כדברי אחת מאורחות בתי הקפה: "לא דו קיום אלא קיום". יש הרגשה של חום אנושי גם מצד הזר והלא המוכר. כולם מכירים את כולם, כולם בקשרים עם כולם: יהודים, ערבים, עולים חדשים, נשים, גברים, צעירים ומבוגרים. אין חיץ בין אנשים בשל הבדלי לאום, מין, או דעות פוליטיות

אווירה

תחושת "שאנטי", שלווה, אותנטיות ובעיקר שייכות.

תרומת בתי הקפה לרחוב

הרחוב מקרין תחושה של אי מבודד, כמעין בועה משאר הרחובות.

בקטע רחוב של כ-200 מטרים נמצאים שבעה מקומות מפגש: בתי קפה, ברים ומפגש פלאפל המשרתים את הקהל משעות הבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה, שבעה ימים בשבוע.

חיזוק תחושת הביטחון האישי

בתי הקפה פתוחים כמעט כל היממה. במקום קיימת נוכחות מתמדת של אנשים ערים ומבלים התורמים לתחושת הביטחון האישי ברחוב.

נשים צועדות לבדן ברחוב בלילה באין מטריד ומרגישות בטוחות לחלוטין. יש תחושה של מרחב מוגן. אין חשש מגניבות, מהתפרצויות לבתים או מאלימות כלשהי.

זאת בעוד שברחובות האחרים בסביבה דברים נראים אחרת: בתי מחסה לתשושים, בית לנוער מנותק, דרי רחוב, מסוממים, גניבות, פריצות, פשיעה, אלימות וחוסר בטחון.

הצערת המקום

תרבות בתי הקפה מזרימה אוכלוסייה צעירה לרחוב. זוהי תופעת הג'נטריפיקציה, כלומר הגעה של צעירים מבוססים לרחוב. צעירים אלו מקיימים פעילות תרבותית חברתית תוססת.

עוגן משיכה לעסקים נוספים

ברחוב נפתחו סדנאות של אומנים, צורפים ותכשיטנים, ,משרדים לעיצוב פנים ועוד .

תשומת לב לאזור מוזנח

הממסד החל לשים לב לאזור שהיה מוזנח ולא מטופל במשך שנים רבות.

תשומת לב לצעירים

תשומת לב לאזרחי המדינה הצעירים: ערבים מוסלמים וערבים נוצרים, דרוזים, ועוד קבוצות מנותקות. הם מקבלים תחושה של שייכות, לפחות לפרק זמן כלשהו.

קפה מסדה – תרבות המפגש

שלט ופנס רחוב

רחוב מסדה בגרמנית: "מסדה שטראסה". תיירים שביקרו בבית הקפה אמרו לבעל המקום, שבית הקפה והרחוב מזכירים את אחד מרחובותיה של ברלין. נסיעה לברלין אכן אישרה את הדמיון. התוצאה היא שלט עם פנס להשלמת המראה הברלינאי. זוהי תזכורת סמלית שאכן מדובר ברחוב, בסביבה אחרת; "שמורה סגורה" שלא שייכת לאזור, שאולי מתאימה יותר לאווירה הבינלאומית ששוררת בברלין.

הכניסה לבית הקפה

השם "קפה מסדה" כתוב בערבית ובעברית, במקום קטן לא בולט ואפילו מוצנע. הכניסה צבועה בתכלת פסטלי רגוע. הכניסה חבויה. מהרחוב כמעט לא ניתן לראות את הנעשה בתוך בית הקפה. התחושה היא שמדובר בכניסה הפרטית של ביתך.

עיצוב בית קפה מסדה

העיצוב הוא בסגנון בתי הקפה של אלכסנדריה בשנות ה-80. כך זה בא לידי ביטוי:
• שילוב הצבעים תכלת-צהוב
• שילוב של תמונות שחקנים סורים ומצרים
• פינות ישיבה אינטימיות
• ריבוי של מנורות
המקום משדר פשטות נעימה. מחוץ לבית הקפה, אוסף לא מספיק של כסאות ושולחנות לא נוחים מסוגים וצבעים שונים. הריהוט, כלי המטבח וציוד מטבח למיניהם נקנו בשוק הפשפשים. השיפוץ נעשה עצמאית בעזרת חברים ועיצוב הפנים – יעוץ של ידידה. הכל מטעמי חיסכון וחיסרון הכיס.
בערבים, כשהמקום מלא עד אפס מקום, המבקרים גררו כסאות מפינות נדחות או עמדו שעונים על המכוניות החונות ברחוב עם כוס בירה ביד.

פלקטים וסטיקרים פוליטיים

הפלקטים והסטיקרים נותנים השראה לשיחות המתנהלות בנושאים מדיניים וחברתיים. בין השאר מופיעים נושאי קיפוח, אלימות הממסד כלפי השונה בעל הדעות המתנגדות למדיניות הממשלה ועוד.

הסטיקרים הם דרך להבעת דעה פוליטית. בבית הקפה נמצא לוח מחיק שכל דכפין כותב את דעתו והיא מוצגת לעיני כל. באי בית הקפה מביעים את דעתם באמצעות חולצות ומשמשים בעצם כפלקט מהלך.

בעל בית הקפה

ערן, בעל בית הקפה, עבד כמלצר ב"קפה קטן" (בית הקפה הראשון שנפתח ברחוב), "התאהב" באווירה והחליט לפתוח מקום משלו. הוא מקרין נינוחות על האנשים שסביבו, סוג של שקט ושלווה. נוכחותו בבית הקפה מורגשת: הוא משדר חום אנושי אותו מחפשים באי המקום.

פרסום בית הקפה

בית הקפה פועל ללא פרסום. שמו עבר מפה לאוזן. "חבר הביא חבר". כך נתקבצו להם ערבים, יהודים, סטודנטים, ציירים, צורפים, מוסיקאים, מחזאים, במאים, אנשי תיאטרון וסופרים.

קפה מסדה והציבור הערבי

קפה מסדה הפך למוסד פרו ערבי ושם נרדף לאמירה פוליטית. בבית הקפה נפגשים ערבים וטוענים ללאומיות פלסטינאית. הם טוענית שזהות ערבית-ישראלית היא "מוטציה" - המצאה ישראלית. בית הקפה נותן להם את האפשרות להתבטא בחופשיות ולהרגיש לא מאוימים בשל דעותיהם.

יושבי בית הקפה והבעלים מעורבים בפעילויות והתארגנויות פוליטיות שנתקלו ביחס קשוח ועוין של המשטרה.

שיחה עם אחד העובדים הערבים, אקדמאי המשמש כברמן, הציפה רגשות ורצונות של אדם כואב: בקפה מסדה מקבלים אותו, בלי התנשאות. הוא מרגיש טוב, היה רוצה שיקבלו אותו בכל מקום, כבן אדם ולא כסטיגמה ובטח לא כערבי מחמד. כשווה לאחר. אבל לדבריו, הכל מתנדף כשמגיע הפיגוע הבא. הערבי הופך אויב והחברות נגדעת.

מאפייני בתי הקפה ברחוב

שעות פתיחה

בתי הקפה נפתחים בשעות הבוקר משעה שמונה או תשע ועד לשעות הבוקר שלמחרת ברציפות. בימי שבת לא כל בתי הקפה פתוחים בבוקר.

חנייה

רחוב מסדה הנמצא בשכונה ותיקה הינו רחוב צר, ללא סידורי חנייה מיוחדים. הרחוב משרת את דיירי הרחוב. בשעות הבוקר, בשעות העבודה, אין בעיית חניה. בשעות הערב ישנה מצוקת חנייה לעתים. בסוף השבוע הבעיה גדלה.

פינת קריאה

בתי הקפה מסדה ואליקה או מפגש פלאפל לונה הם בעלי זהות פוליטית וחברתית. ככאלה, ניתן למצוא בהם ספרות רלבנטית המוצעת לקהל המבקרים.

לוח המודעות

נמצא כמעט בכל אחד מבתי הקפה. הוא משמש אמצעי קשר לחיפוש דירות שמתפנות, חוגים, הרצאות, הפגנות, אירועי רחוב וכל מידע אחר.

העובדים

אותו אדם ממלא בבתי הקפה את תפקידי המלצר, הברמן, הטבח ומנהל המשמרת. אין סיוע של אנשים נוספים במשמרת, זולת בעל המקום. התפקיד כולל הגשה לשולחנות.

עישון

העישון הוא חופשי בכל בתי הקפה, למרות החוק האוסר על כך. בקפה אליקה, שיש בו לרוב מבקרים ערבים, העישון כבד. בקפה מסדה כולם מעשנים.

אינטרנט אלחוטי

מצוי ברוב בתי הקפה.

ריהוט פשוט

אוסף של ריהוט פשוט, לא אחיד ברמות שונות, שולחנות עץ קטנים, כסאות עץ ללא ריפוד במושב, חלקם אף קנויים בשוק הפשפשים. יוצא דופן במקרה זה הוא קפה אליקה, שיש ברשותו ריהוט אחיד ומרווח, הכולל ריפוד ושולחנות גדולים.

מוסיקה

בקפה קאמבאלאצ'ה יש מוסיקה דרום אמריקאית.

בקפה אליקה מוסיקה ערבית חזקה.

בקפה מסדה יש מגוון רחב של מוסיקה. אין כניסה למוסיקה ישראלית מהזרם המרכזי.

עיצוב

בדרך כלל העיצוב הוא בביצוע עצמי, ללא סיוע מקצועי. ניתן לראות בבירור הבדלים בין בתי הקפה בשימוש בצבעוניות.
קפה קאמבאלאצ'ה מנוהל על ידי נשים ושייך להן. ניכר בו הטעם הנשי, הרך והנקי בצבעים נעימים. על הקירות קישוטים ביתיים ותמונות מארגנטינה.

בפלאפל לונה ובטובקו (נרגילות) העיצוב הוא פונקציונלי.

קפה פאזל - שימוש בהרבה עץ אורן פשוט. צבע הכתום שולט בקירות ובאביזרי קישוט שונים. על הדלת דגל הגאווה.

קפה אליקה - השקעה גדולה בעיצוב. הדבקה של תמונות שחקנים ערבים מארצות ערב ושחקנים ערבים ישראלים לרוחב שני קירות, לצד תמונתו של צ'ה גווארה.

תפריט

תפריטי האוכל המוצעים בבתי הקפה ברחוב מסדה ברובם פשוטים ודומים זה לזה. ישנם שינויים קלים בין בתי הקפה.

משקאות אלכוהול נמכרים גם בשעות הבוקר. מנה מיוחדת או מנת הבית כוללת מנה אחת בדרך כלל.

התפריט מורכב מסלטים ברמת מחירים נמוכה לעומת בתי הקפה הנמצאים בציר מוריה. לדוגמא:

שתיה חמה: אספרסו6 שקלים, הפוך 14 שקלים. ארוחת בוקר ב-40 שקלים. בירות ב-15--17 שקלים.

קפה מסדה

על גבי תפריט שפעם עוצב עשו שינויים בעט אדומה בכתב יד. התפריט נראה מוזנח ומקושקש. האוכל המוגש נראה סביר ואסטטי. המנה היקרה ביותר עולה 32 שקלים.

קפה פאזל

היצע גדול ומגוון של אוכל. רמת מחיר פחות או יותר דומה לבתי הקפה האחרים. מגישים גם מנות בשריות. המנה היקרה ביותר בסך 42 שקלים. התפריט מסודר. השרות סביר והאוכל טעים.

קפה אליקה

המנה היקרה ביותר עולה 45 שקלים: ארוחת בוקר אנגלית. התפריט מנייר מנויילן. בעל בית הקפה מביא אוכל מבושל בשרי בסירים מבית אמו שבכפר כתוספת יומית לתפריט הקבוע.

קפה קאמבאלאצ'ה

אוכל ארגנטינאי: אמפאנדאס, קינוחים ובירה ארגנטינאית במחירים זולים.

זום בר

השקעה בתפריט מפואר, בניסוח יומרני שאינו תואם את המקום הפשוט. תנאי המטבח אינם מאפשרים הכנת "נפלאות הטבע" או "טונות של תשוקה" וכו'. מחיר המנה היקרה ביותר הוא 39 שקלים.

סיכום

בתי הקפה ברחוב מסדה מהווים "בועה" בתוך המרחב הגדול של שכונת הדר הכרמל.

כל הנאמר לגבי השכונה מבחינת מאפייני אוכלוסייה, מגורים, תעסוקה, ועוד - הכל מתקיים ברחוב מסדה. בנוסף ישנה את אותה ייחודיות ושונות של בתי הקפה, שהפכו את הרחוב למקום אטרקטיבי לאנשים צעירים, המרגישים שבתי הקפה הם המפלט שלהם.

נוצרה במקום תרבות מפגש עם שיח פתוח. שיח זה לא נרתע מלגעת במקומות הכואבים של החברה הישראלית. יש ניסיון ורצון כנים (ואולי אפילו נאיביים) ליצור חברה שונה, או כדברי העובד הסוציאלי בפלאפל לונה המגדיר עצמו אנרכיסט: "לתת לתרבות לא לגיטימית לגיטימציה, לאפשר קיום משותף – זוהי אקולוגיה חברתית!"

ביביליוגרפיה

 • אמיר סמדר ונעמי כרמון, "עולים חדשים במרכז העיר הישן – תחנת מעבר או התחדשות עירונית? בדיקה בהדר הכרמל, חיפה", אופקים בגיאוגרפיה, 1996, 44-45.
 • ארד צ'יקי, "מופע זריחה במסדה", ידיעות אחרונות, 29.1.10.
 • יוספסברג ברוך, רחוב מסדה: סיפורים, 1997.
 • מארק–רייך יורם, "הפרינג' יורד לשוליים", ידיעות חיפה, 18.6.10.
 • מזכיר העיר, תכנון אסטרטגי ומחקר, המחלק למחקר ומידע סטטיסטי, "פרופיל שכונתי שנת 2005", אתר עיריית חיפה, פברואר 2007.
 • סיון-גייסט יעל, "הדר הכרמל – החייאה עירונית, שימור וקהילה", רשות העתיקות, מינהל שימור, מאמרים.
 • ראיון עם ירון הדר, מנהל מתנ"ס הדר.

מילות מפתח

הדר-הכרמל | שכונת-הדר | ג'נטריפיקציה | מן-שנער | ירון-הדר | אורי-אסנת | פורום-הדר | קפה-קטן | קוסמופוליטיות | רב-תרבותיות | בוהמה | קפה-מסדה | קפה-אליקה | קפה-קאמבאלאצ'ה | פלאפל-לונה | זום-בר | קפה-פאזל

הערות שוליים

  הפרק הבא

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.