דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 12 מדרגים

חגים ומועדים בדת הדרוזית

ארוחה במהלך טקס הנדר
ארוחה במהלך טקס הנדר
איאד עאמר, נבואני נבואני
קיימת הקפדה על הפרדה בין המינים בשעת הארוחה. הארוחה מתקיימת באתר הטקס
טקס נדר ותספורת לילד
טקס נדר ותספורת לילד
איאד עאמר, נבואני נבואני
עוגיות חג
עוגיות חג
עזאת ביסאן
עובד מתוך הפריטים ברשימה הביבליוגרפית

נוצר ב-5/8/2008

רקע

הסיבה למיעוט היחסי של החגים הדרוזים נעוצה בסודיות הדת. חג הוא ביטוי לרגש דתי ועצם חגיגתו עלולה לחשוף פרטים שהדת אוסרת את גילויים.

חג הקורבן (עיד אל-אדחא)

מקור החג

חג הקורבן (עיד אלאדחא), המכונה החג הגדול (אל-עיד אל-כביר), הוא החג הדרוזי החשוב ביותר ומקורו בחג המוסלמי. אצל הדרוזים חג זה נקשר עם הופעת המשיח הדרוזי באחרית הימים.

במהלך החג מצופה מהמאמינים לכפר על חטאים, לעשות טוב עם הזולת ולהשתדל לחזור בתשובה.

מועד החגיגות

חג זה חל באותו תאריך שחל בו "עיד אל-אד'חא" אצל המוסלמים, כלומר בעשרה בחודש "ד'ו אל- חג'ה" על פי לוח השנה המוסלמי. החג נמשך ארבעה ימים – החל מהיום העשירי של עשרת ימי התשובה (ליאלי אלעשר).

מנהגים וטקסים

עשרה ימים ולילות של חזרה בתשובה

בני העדה, ובעיקר העוקאל, מרבים בימים אלה להתכנס בח'לווה. עשרת הימים נחשבים לימי חסד, ויש אנשי דת הצמים בכל יום מעשרת הימים הללו.

ערב החג

מאחר שנודעת לערב החג חשיבות דתית מיוחדת, נוהגים רבים מבני העדה לשבות בו מכל מלאכה, ויש השובתים ממלאכה כבר יומיים לפני תחילת החג.

התכנסות בבית התפילה במשך החג

במשך החג מתכנסים העוקאל בח'לווה, מספרים את סיפור בריאת העולם, ונוהגים לאשר את צירופם של אנשי דת חדשים, לאחר שהללו השלימו את לימודיהם ונמצאו ראויים לכך.

עשיית מעשי צדקה וחסד

במהלך ימי החג נוהגים הדרוזים לתרום לעניים, לאתרים מקודשים, לבתי הפולחן ועוד.

עריכת "סולחות"

במהלך ימי החג מקובל לסיים מריבות בין אנשים באמצעות עריכת "סולחה".

ביקורי גומלין של המשפחה והחברים

המכובדים בבני העדה נוהגים לקבל את אורחיהם ביום הראשון של החג, בעיקר בשעות הבוקר, ולמחרת הם מחזירים ביקור לאורחיהם.

הכנת הבית ומצרכי החג

החג משמש כהזדמנות לחדש בגדים ורהיטים ולעשות ניקיון יסודי בבית. נהוג גם לקנות ממתקים ודברי מאפה, ובעיקר מקובל לאפות כעכים מיוחדים.

סעודת החג בבית המשפחה

ביום החג עצמו זובחת כל משפחה זבח, חוץ ממשפחה שאחד מבניה נפטר באותה שנה. ראשי הכפר נוהגים לפקוד משפחה כזו ביום החג ולהזמינה ליטול חלק בסעודותיהם.

מתן הרגשה ואוירה מיוחדת לילדים

מלבד קניית לבוש חדש וסעודות חגיגיות המייחדים את החג, מקובל כיום להעניק לילדים סכומי כסף.

חג הנביא שועייב

מקור החג

האירוע הדתי המרכזי בחשיבותו לאחר חג הקורבן הוא החגיגות באחוזת הקבר של נבי שועיב. 

לפי המסורת הדרוזית, הנביא שועייב, המזוהה עם יתרו חותנו של משה, הוא אבי הנביאים ושליח האל. 

מסורות ואגדות שונות זיהו את הכפר חטין כמקום קבורתו של הנביא שועייב. החג נחוג במקום זה לזכרו של הנביא.

מועד החגיגות

יום השנה לזכרו של הנביא חל ב-25 באפריל. 

החג נחגג סביב הקבר במשך ארבעה ימים החל מה-24 באפריל.

מנהגים וטקסים

במקום מתקיימות חגיגות, אסיפות, תפילות ומפגשים חברתיים.

כינוס בני העדה

בחג ניתנת הזדמנות לכנס את בני העדה ולדון בענייניה השונים, המקומיים והכלליים. כך נוצר סביב החגיגות הדתיות גם ליכוד חברתי.

טקסי תפילה

בני העדה הדתיים מגיעים ראשונים למשך יום שלם לקיום טקסי התפילה.

קיום נדרים

משפחות דרוזיות רבות פוקדות את הקבר משך ארבעת ימי החג לקבלת ברכה ולקיום נדרים.

חג הנביא אלח'אדר

מקור החג

לפי המסורת הדרוזית אליהו הנביא הוא הנביא אלח'דר (הירוק) המוזכר במקורות הערביים והיהודיים.
יש מספר מקומות קדושים בצפון הארץ בהם, על פי המסורת, עבר הנביא והשאיר את ברכתו. אתרים אלו נושאים את שמו ומשמשים מוקד לעליה לרגל. האתר החשוב ביותר נמצא בכפר יאסיף ליד עכו. 

מאז שנות הששים חוגגים הדרוזים בישראל את חג אלח'דר הנביא הדרוזי, ויום זה נחשב כיום שבתון לבני העדה.

מועד החגיגות

ב-25 בינואר מתכנסים אנשי הדת בכפר יאסיף, במקאם נבי אלח'אדר.

מנהגים וטקסים

עלייה לרגל

עלייה והגעה לקברו הנמצא במקום.

תפילות עבור שלום העדה והמדינה

השייח'ים מתפללים בעבור שלום העדה ושלום המדינה והעולם.

קבלת ברכה

משפחות בהרכב מלא מגיעות לקבלת ברכת הנביא והצדיקים מהעדה.

מכירת סמלים וספרים דרוזיים

במהלך החג נערכת באתר מכירה של סמלים וספרים דרוזיים.

כינוס ראשי העדה

ראשי העדה נוהגים להתכנס באתר ולדון בבעיות הקשורות בעדה.

חג אל-יעפורי

מקור החג

משנת 1967 החלו הדרוזים בישראל להשתתף, יחד עם הדרוזים בגולן, בחגיגות המתקיימות במקאם אל-יעפורי, ליד ברכת רם שבצפון רמת הגולן.

מועד החגיגות

החגיגות מתקיימות ב-25 באוגוסט.

מנהגים וטקסים

אנשי הדת מקיימים אסיפות ותפילות ודנים בענייני הדת והעדה.

חג הנביא סבלאן

מקור החג

הנביא סבלאן הוא מקור, עד היום, לאגדות ולסיפורים על מעשי גבורה וניסים. 

הדרוזים והמוסלמים סבורים שקברו של הנביא נמצא בגליל העליון ליד הכפר הדרוזי חורפיש.

מועד החגיגות

החגיגות נערכות בקבר הנביא סבלאן, ליד הכפר חורפיש, ב-10 בספטמבר. 

מנהגים וטקסים

התכנסות נכבדי העדה ואנשי דת.

ביום החג מגיעים למקום נכבדי העדה, אנשי דת דרוזים ואחרים. 

בחלק הראשון של החג נערכת תפילה במערה. 
בשעה 11.00 מתכנסים המבקרים בח'לווה לדיון בבעיות העדה הדרוזית (התכנסות זו אינה מתקיימת מדי שנה בשנה אלא לפי הצורך). 
בשעות 13.00 עד 16.00 מתכנסים בח'לווה רק אנשי הדת, עורכים תפילה מיוחדת ודנים בענייני דת.

קיום נדרים

משפחות דרוזיות רבות מגיעות למקום הקדוש להשתתף בקיום נדרים וכדי לחגוג.

תרומות למקאם

נהוג לתרום למקאם צעיפים ממשי או מאריג יקר אחר ולהדליק נרות.

התכנסויות נוספות של העדה

ביקורים של כלל העדה הדרוזית נערכים במועדים קבועים גם במקומות הקדושים הבאים:

 • מקאם בהא אלדין בבית ג'ן - ב-25 ביולי.
 • מקאם אבו עבדאללה בעוספיה - ב-15 בנובמבר.
 • מקאם סת שעואנה בעין קיניה - ב-30 במאי. בביקורים משתתפים אנשי דת בלבד.

ביביליוגרפיה

ספרי עיון ומדע 

 • גרנות יגאל, הדרוזים, משרד החינוך והתרבות, 1982.
 • דנה נסים, הדרוזים: עדה ומסורת, משרד הדתות - המחלקה לענייני דרוזים, 1974.
 • מעדי כמאל, "האשה הדרוזית", הדרוזים, נסים דנה (עורך), אוניברסיטת בר-אילן, 1998, 113-112, 115.
 • פאלח סלמאן, הדרוזים במזרח התיכון, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2000.
 • פלאח סלמאן ושנהר עליזה, סיפורי-עם דרוזיים: שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל-פה, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1978. 

מאמרים בכתבי עת ובספרים

 • אביבי שמעון, "הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים", אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל , מארס 2000, 142.
 • פירו קייס, "זהות הדרוזים – היבט היסטורי", הדרוזים בישראל - יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה, ט' באייר תשמ"ב, 2.5.1982, המרכז היהודי-ערבי, המכון לחקר במזרח התיכון.

מילונים, לקסיקונים ואינציקלופדיות

 • תורמי ויקיפדיה (2007). דרוזים. ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית. אוחזר בתאריך 14:57, דצמבר 22, 2007.

כתבות ומאמרים בעיתונות

ראיונות

 • ראיון עם נביל נסר אלדין, רכז המורשת הדרוזית בדלית אל-כרמל.

הערות שוליים

  צפה בתגובות  תגובות על חגים ומועדים בדת הדרוזית (2)

  אנונימי

  כל הכבוד:) לעוספיה
  יום חמישי י"ח בשבט תשע"ו 28 בינואר 2016

  אסף

  לטעמי המאמר קצר מדי וחסר בפרטים לגביי האמונה והתרבות הדרוזים. יחד עם זאת מידע מתוצמת מאוד ונותן רקע טוב להכרת הדת הדרוזית הסודית.
  יום ראשון כ"ב בתמוז תשע"א 24 ביולי 2011

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.