דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 2 מדרגים

משפחה מורכבת (חורגת) בישראל

לוגו משפחה מורכבת
לוגו משפחה מורכבת
פורום משפחות מורכבות - תפוז
שי רודין, עוז אלמוג, דוד פז

נוצר ב-3/31/2008

רקע

שכיחותם של פרק ב' ואף פרק ג' (נישואים שניים ושלישיים) במארג הזוגיות של המשפחה היהודית-חילונית, מחוללת תופעה חברתית חדשה המכונה "המשפחה המורכבת" (או "המשפחה החורגת"). משפחה מורכבת מתהווה כשגבר או אישה מתגרשים ומתחתנים יותר מפעם אחת, ומביאים לעולם ילדים בכל אחת ממערכות הנישואים שלהם. במקרים כאלה, ייתכן מצב שבו לשלושה ילדים מאותו אב תהיינה שלוש אימהות שונות.

אילן היוחסין המשפחתי עשוי להוסיף ולהתפצל, כאשר גם האמהות נישאות מחדש ומעמידות צאצאים. במקרים מעין אלה, אדם עשוי לגלות שיש לו שני אחים, אשר אינם קשורים זה לזה בקשר-דם. המשפחה המורכבת עשויה לכלול לא רק אחים-למחצה, אחים מאָב ואחים מאֵם, אלא גם הורים, סבים וסבתות, ואף ילדים 'חדשים', צאצאיו של בן-הזוג מנישואיו הקודמים.

נתונים

מחקר על מוסד הנישואין בישראל, שנערך בשנת 2003 מטעם אוניברסיטת תל-אביב, מלמד כי שיעור הזוגות המתגרשים בשנת 2002 עמד על 26%. שיעור הגירושין בכלל אוכלוסיית המדינה היה 1.8 לאלף נפש. ניתן להניח, שהאחוז היה גבוה יותר אילו נערך הסקר בקרב אוכלוסייה חילונית בלבד.

עם זאת, יש לסייג את הנתונים הנ"ל ולומר, שהם אינם עושים הבחנה בין נישואים ראשונים לשניים. עד היום (2008) אין נתונים המתייחסים לשיעור הנישואין ו/או הגירושין השניים בישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינה מבחינה בין מתחתנים בפעם הראשונה למתחתנים בשנית או בשלישית, וכך גם בנושא הגירושין.

מחקרים שנעשו בארצות-הברית בשנת 1995, העלו כי כ-40% מכלל המשפחות באותה שנה היו משפחות מורכבות. מומחים מעריכים שכיום (2008), מספר המשפחות המורכבות בארצות-הברית עולה על זה של המשפחות הגרעיניות. באנגליה, 40% מכלל הנישואין הם של משפחות פרק ב' ואילך. באוסטרליה, אחת מכל ארבע משפחות (25%) היא משפחה מורכבת.

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארצות-הברית לשנת 2006, חלה עלייה במספר המתחתנים בשנית (פרק ב' עם ילדים). למרות זאת, מעל 60% מכלל הנישואים השניים מסתיימים בגירושין.

קשיים ואתגרים

הדימיון היחסי בין אוכלוסיית מערב אירופה וארצות-הברית לבין האוכלוסייה היהודית-חילונית בישראל, מאפשר לנו להסיק, כי תהליכים אלו יתחוללו גם בחברה הישראלית. נראה, כי יותר ויותר גברים ונשים כאחת, שנישואיהם הראשונים עלו על שירטון, מעוניינים לפתוח דף חדש ולכונן מערכת יחסים שנייה. השיעור הגובר מצביע גם על כך שהחברה מקבלת את המגמה. עם זאת, המשפחה המורכבת נתפסת לרוב כרצף של מהמורות. להלן מיכלול הקשיים והאתגרים המאיימים על הישרדותה (ולעיתים אף מאיצים את פירוקה) של המשפחה המורכבת:

מערכת יחסים עם הורה נוסף

בנישואים שניים של אחד ההורים, או שניהם, ילדיהם נאלצים להתמודד לא רק עם משקעי התרסקות התא המשפחתי, אלא גם עם כניסתו של מבוגר נוסף לחייהם. כמו כן, מיתוסים חברתיים דוגמת "האם החורגת הרעה" ("סינדרלה", "שלגייה ושבעת הגמדים"), מעודדים התנהגות חשדנית כלפי ההורה החדש ומקשים על יצירת הקשר הראשוני.

כשהילד מנישואים קודמים בוגר בגילו ובנפשו, הוא מציב אתגר לא פשוט גם לאביו או אמו החורגים. הם חווים לראשונה את ההורות דרך הילד 'החורג' ולא אחת מתקשים להתמודד עמה, כיוון שהם מקבלים "ילד מן המוכן", בעל אישיות, דעות ולרוב גם עם מטען של עוינות. זאת, בשונה מהורות מסורתית, המתפתחת בד בבד עם התפתחותו של הילד.

אי-הסכמות בין בני-הזוג

מחקרים מצביעים על כך, כי בני-זוג שנישאו מחדש נוטים למתוח ביקורת, לכעוס ולחלוק זה על זו, יותר מאשר מקביליהם בנישואים הקודמים. חילוקי-הדעות מתמקדים בילדיהם החורגים, בעיקר בכל הנוגע למשמעת, כללי התנהגות ותיקצוב. יש הסבורים, כי עצם קיומם של ילדים חורגים פוגם באיכות הזוגיות, בשל לחצים כלכליים ואחרים. הפגיעה באיכות הזוגיות מחריפה, כאשר לשני בני-הזוג - ולא רק לאחד מהם - יש ילדים ממערכת יחסים קודמת.

יחסים עם בן/בת-הזוג לשעבר

לרוב, סוגיית הקשר עם בן-הזוג לשעבר, שממשיך לתפקד כהורה משותף גם לאחר הגירושים, מקשה מאוד על פתיחת דף חדש. אף שהצדדים לא יזמו זאת, נוצר משולש שצלעותיו הן מי שהתחתן בשנית, בן-זוגו הנוכחי ובן-זוגו לשעבר. בפועל, מדובר בתת-מערכות אשר כופות על הילדים להתנייד בין הוריהם הביולוגיים. הילדים נחשבים, למעשה, בניהם של שתי המשפחות, שכל אחת מצפה מהם להתנהגות ולמעורבות שונות. לאיכות הקשרים בין הבתים השונים, יש השפעה רבה על התא המשפחתי החדש.

חרדות שמקורן בעבר הזוגי

רבים מהזוגות שנישאו מחדש לוקים בחרדה, שמקורה בעניינים לא-פתורים בנישואיהם הקודמים. דבר זה מחבל במאמצים לייצב את הקשר החדש. כמו כן, קיים לעיתים חשש, שהסיבות שהובילו לסיום הקשר הראשון, יצוצו בשנית.

יחסים בין אחים חורגים

כשכל אחד מבני-הזוג מביא לנישואים השניים ילדים מנישואים קודמים, הם הופכים הורים לילדיהם החורגים, ואלה זוכים ב'תוספת' של אחים חורגים או אחים-למחצה. פעמים רבות מתגלעים בין הילדים חילוקי-דעות ומאבקים על תשומת-לב ההורים. מומחים מעריכים, כי הסיבה המרכזית לגירושין השניים, היא הקושי לנווט בין רצונות הילדים והקשיים שהם מערימים על הוריהם.

השלכות על מרקם היחסים של בני הזוג

מחקרים מצביעים על השלכות אפשריות של נישואים מחדש על מרקם החיים והיחסים של בני-הזוג. לדוגמה: כירסום בשותפות ההורית, דיווח חסר של בן-הזוג הקודם בכל הקשור לילדים המשותפים, גישה שלילית כלפי ההורה הקודם, פחות סיפוק הורי ומעורבות נמוכה יותר (בעיקר של גברים שהתחתנו בשנית) בפעילויות של הילדים המשותפים. מנגד נמצא, כי רמה גבוהה של מחויבות משפחתית, מהווה משתנה משמעותי בהצלחתם של נישואים שניים.

הסתגלות למרחב מגורים חדש

לרוב, נישואים שניים או שלישיים כרוכים בהעתקת מקום המגורים. עקב כך נדרשת הסתגלות למרחב חדש, רכישת חברים חדשים ולעיתים אף מציאת מקום-עבודה חדש. שינויים אלה מעיקים על בני-הזוג וילדיהם גם יחד, שהיו מעדיפים להתחיל את החיים המשותפים ללא זעזועים מיותרים.

קושי בשמירה על קשרי משפחה

השינויים הגיאוגרפיים משליכים על הקשר של הילדים עם אביהם או אמם הביולוגיים, כמו גם עם אחיהם הביולוגיים (אם אלו מופרדים בין ההורים במסגרת הסכם הגירושין). הורים גרושים רבים משתדלים לגור באותה עיר, משיקולי נוחות. אך לרוב, אילוצי פרנסה הכרוכים במקום-העבודה, גורמים להרחקת הילד מאביו או אמו הביולוגיים.

התוודעות לקודים חדשים

לעיתים, הבעל או האישה החדשים משתייכים לעדה אחרת. עקב כך, בן-הזוג נחשף לתרבות, מנהגים וקודי התנהגות שאותם לא הכיר, ולעיתים אף לדרישות ולציפיות שבהן לא היה עליו לעמוד בנישואיו הקודמים.

קושי בניהול פיננסי

חוקרים מציינים, כי משפחות מורכבות רבות 'לא גומרות את החודש', ובמקרים רבים מצבן הכלכלי גרוע לאין שיעור מזה של משפחות חד-הוריות. הסיבה לכך נעוצה בעובדה, שגם אם שני בני-הזוג עובדים, המשכורות שלהם אמורות לפרנס לעיתים שלוש וארבע משפחות. בתא משפחתי כזה, ההוצאות הכספיות הלא-צפויות (ביגוד, פנאי, טיפולי שיניים, טיולים ועוד) רבות מאוד ומקשות על תיכנון פיננסי שוטף.

בנוסף, עימותים רבים מתגלעים על רקע דחיית דרישות כספיות של הילדים המתבגרים (דמי כיס לבילוי, ביגוד, דיסקים וכיוצא באלה) ועל רקע התימרון הלולייני שנדרש ההורה לבצע, בין ילדיו הביולוגיים לילדיו החורגים. כמו כן, עולה השאלה אם לנהל חשבון בנק משותף אחד, או שני חשבונות נפרדים, שיבטיחו את הצרכים הבסיסיים של הילדים הביולוגיים.

חגים ומוּעדים לפורענות

"אצל מי אתה בליל הסדר?" שאלה טיפוסית שכיחה בהתקרב הפסח, טומנת בחובה מטען נפיץ עבור בני המשפחות המורכבות. ילדים נקרעים רגשית בין הרצון לחגוג עם אמם הורתם, לציפייה של אמם החורגת שיסבו על שולחנה. הם גם מתחבטים בשאלות מוסריות וערכיות, כגון: האם נכון לחגוג עם ההורה שנישא בשנית ולא עם ההורה שנותר בגפו?

זאת ועוד, אירועים חגיגיים כגון ימי הולדת, בר/בת-מצווה או חתונה, שאליהם מוזמנת המשפחה המורכבת, עלולים להוות זירה למצבים מביכים. בני-הזוג לשעבר נחשפים בפני מחליפיהם והמשפחות
החדשות שהקימו, והדבר עלול לעורר תחושת עוינות ולעיתים אף פגיעה קשה ברגשות. לדוגמה, כאשר
משפחה מתפרקת על רקע בגידה של אחד מבני-הזוג, טבעי שהצד הנבגד יתנגד להזמין לשמחה
המשפחתית את המאהב/ת (בן-הזוג לחיים של הצד הבוגד). התנגדות זו תעכיר את מערכת
היחסים בין הצדדים ובתוך המשפחה החדשה.
בהקשר זה יצוין, כי ילדים למשפחה שהתפרקה עקב בגידה של האב או האם, נוטים לגונן על הצד הנבגד ולסרב בתוקף לקיים קשר חברתי עם בן-הזוג החדש.

ביביליוגרפיה

מאמרים בכתבי עת ובספרים

אתרי אינטרנט

הערות שוליים

  צפה בתגובות  תגובות על משפחה מורכבת (חורגת) בישראל (1)

  נתן ר.

  נשארנו ידידים
  יום רביעי ד' בתמוז תשע"א 6 ביולי 2011

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.