דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 2 מדרגים

נישואין בישראל

חתן וכלה מתחת לחופה
חתן וכלה מתחת לחופה
גל קופרמן
חתן וכלה
חתן וכלה
שרון דגני
תל-מונד
עוז אלמוג, שרון הורנשטיין

נוצר ב-9/15/2008

כמות הנישואים

על פי נתוני ארגון "משפחה חדשה", כ-66% מהאוכלוסייה בישראל רשומים במינהל האוכלוסין כנשואים, 5% כגרושים ו-5% חיים כידועים בציבור. 

הנישואין בישראל הינם תופעה, אשר שכיחותה בקרב האוכלוסייה הולכת ויורדת, בעיקר בקרב האוכלוסייה היהודית.
לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 2005 התחתנו בישראל 41,029 זוגות, מתוכם 31,284 זוגות יהודיים (76%) ו 8,280 מוסלמים (20%). נתונים אלה כוללים את מי שנישא בנישואין שהוכרו על ידי המדינה ונרשם כנשוי במינהל האוכלוסין. 

שיעור הנישאים בשנת 2005 עמד על 5.9 נישאים לכל 1,000 איש באוכלוסיה לעומת 7.5 לכל 1,000 איש במחצית הראשונה של שנות השמונים, ולעומת 9.3 נישאים לכל 1,000 איש באמצע שנות השבעים. 

שיעורי נישואים בישראל 1955 - 2005


לפי ארגון "משפחה חדשה" ישראל ממוקמת במקום השישי בעולם המערבי בשיעור הנישואים לאלף נפשות יחד עם ניו-זילנד. יש לסייג קביעה זו, שכן הארגון נוקב בשיעור נישואין (7 נישאים לכל 1,000 איש) הגבוה במעט מזה שמפורסם על ידי הלמ"ס, ולכן ייתכן כי מיקומה המדוייק של ישראל נמוך יותר. 

ארה"ב ניצבת במקום הראשון מבין מדינות המערב עם 9.8 נישואים בכל שנה לאלף נפש, ושוודיה במקום האחרון עם 4.7 נישואים לאלף בני אדם בממוצע. 

ארגון "משפחה חדשה" מציין כי מספר בני האדם שבוחרים להינשא גבוה בערים הגדולות ממספר הנישאים בקיבוצים ובמושבים. בירושלים, שיעור הנישאים לאלף נפש מבין האוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 18 הוא הגבוה מבין ערי הארץ – 21.7 לאלף נפשות. לעומת זאת בקיבוצים שיעור הנישאים לאלף נפש עומד על 11.3 – ממוצע בין גברים ונשים – ובמושבים שיעור הנישאים באוכלוסייה מעל גיל 18 הוא 17.4. שיעור הנישאים בתל אביב גבוה – 20.6 לאלף נפש, יחסית לערים חיפה – 12.2 נישאים לאלף נפשות וראשון לציון – 13.3 לאלף בני אדם.

שיעור הרווקים והרווקות

כתוצאה מהירידה בשיעור הנישאים ניכרת מדי שנה עלייה באחוז הרווקים והרווקות, בעיקר בקרב היהודים, בכל קבוצות הגיל, ובמיוחד בגילים הצעירים.
בשנת 2005 34.3% מהגברים באוכלוסייה ו-26.8% מהנשים באוכלוסייה היו רווקים ורווקות לעומת 33.8% ו-26% בשנת 1997 בהתאמה.
בקרב האוכלוסייה בגילי 20-29 עמד שיעור הרווקים על 72.6% לגברים ו-52.5% לנשים לעומת 69.2% ו-48.9% בשנת 1997 בהתאמה.

בקרב האוכלוסייה היהודית עמד שיעור הרווקים בשנת 2005 על 33.6% לגברים ו-26.4% לנשים לעומת 32.9% ו-25.3% בשנת 1997 בהתאמה.
בקבוצת הגיל 29-20 עמד שיעור הרווקים היהודים על 75.4% מהגברים ובקרב הנשים היהודיות על 58.6%. לשם השוואה בשנת 1997 עמדו שיעורים אלה על 72.5% ו-53.4% בהתאמה. 

בהשוואה לשנות השבעים ניכרת עליה גבוהה במיוחד בשיעור הרווקים היהודיים בקבוצת הגיל 25-29. אחוז הגברים היהודיים הרווקים בקבוצת גיל זו עלה מ-28% בסוף 1970 ל-61% בסוף שנת 2005. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 25-29 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-40%.

גם בקבוצות גיל מבוגרות יותר ישנה עלייה באחוז הרווקים והרווקות. בשנת 2000, 5% מהגברים היהודים בני 45-49 היו רווקים ו-5.7% מהנשים היו רווקות. בשנת 2004 עלה אחוז הגברים הרווקים ל-6.2% ואחוז הנשים הרווקות עלה ל-5.9%. 

הערים תל-אביב יפו וחיפה מאופיינות באחוז רווקים ורווקות גבוה מהממוצע הארצי. בשנת 2005 אחוז הגברים הרווקים בגילים 25-29 היה: בתל-אביב יפו 77% ובחיפה 69%, לעומת 57% בממוצע ארצי. אחוז הנשים הרווקות בגילים אלו היה: בתל אביב-יפו 62% ובחיפה 46%, בהשוואה ל- 33.6% בממוצע ארצי.

גיל הנישואין

בישראל גברים ונשים מתחתנים בגיל נמוך יחסית למדינות המערב.
הגיל הממוצע של הנישאים בשנת 2005 עמד על 28.9 לחתנים 25.5 לכלות. גילם הממוצע של החתנים שנישאו בפעם הראשונה היה 27.5 ושל הכלות שנישאו בפעם הראשונה 24.6. 

הגיל החציוני (שמתחתיו מצויים מחצית) של הנישאים עמד בשנת 2005 על 27.8 לגברים ו-24.6 לנשים, והגיל החציוני של הנישאים לראשונה עמד בשנת 2005 על 27.3 לגברים ו 24.2 לנשים.
גיל זה נמצא במגמת עלייה.

החתנים המוסלמים הם הצעירים ביותר (גילם החציוני עומד בשנת 2005 על 26.3 וגילם הממוצע על 27.6) והנוצרים המבוגרים ביותר (גיל חציוני 28.7 וגיל ממוצע 29.7). הכלות המוסלמיות הן הצעירות ביותר בהשוואה בין הדתות (גילן החציוני עומד בשנת 2005 על 20.7 וגילן הממוצע על 22) והכלות המבוגרות ביותר הן היהודיות שגילן החציוני בשנת 2005 עומד על 25.6 וגילן הממוצע על 25.5.

פער הגילים בין החתנים לכלות הצטמצם במרוצת השנים מ-3.7 שנים בשנת 1970 ל-3.4 שנים בשנת 2005. בקרב היהודים צומצם הפער מ- 3.5 שנים בשנת 1970 ל-2.8 שנים בשנת 2005. שינוי זה הוא תוצאה של עלייה שונה בגיל הנישואין של חתנים ושל כלות. גיל הכלות החציוני עלה בצורה חדה יותר בהשוואה לגברים.

גיל הנישואין בישראל נמוך מזה שברוב מדינות המערב. כך למשל, הגיל הממוצע בנישואין ראשונים לגברים עמד בשנת 2005 על 31.5 בצרפת ועל 31.2 בספרד. בהשוואה, בישראל עומד גיל הנישואין הממוצע על 27.3 שנים (בדומה לארה"ב ולפולין).
גיל הנישואין הממוצע בנישואין ראשונים בקרב הנשים עומד על 29.4 בצרפת ועל 29.3 בספרד. בהשוואה, גיל הנישואין הממוצע בישראל הוא 24.2 (נמוך ביותר משנה מזה של ארה"ב ופולין). 

נישואים שניים

9.4% מהחתנים ו-7.5% מהכלות בשנת 2005 לא היוו רווקים/ות בעת נישואיהם, ועבורם/ן היו אלה נישואים שניים. (נכון לשנת 2005). 

בקרב היהודים עמד שיעור הנישאים בפעם השנייה על 10.9% לחתנים ו-9.05% לכלות.
51% מקרב הגברים הגרושים היהודיים שנישאו שוב התחתנו עם נשים רווקות. לעומת זאת, רק 39% מקרב הנשים היהודיות הגרושות שנישאו שוב התחתנו עם גברים רווקים.

נישואים דתיים

לפי נתוני ארגון "משפחה חדשה",בשנת 2005  נרשמה ירידה חדה במיוחד בנישואים דתיים. 26,454 זוגות התחתנו בנישואים דתיים בשנת 2005 לעומת 40,537 בשנת 2004 ו-39,000 בשנת 2003.

יש המייחסים ירידה זו לשני גורמים עיקריים:

 • האחד - תפיסת עולם חדשה, המבקשת שלא לערב את המדינה והרשות בחיי המשפחה הפרטיים. עצם הרישום במוסדות רשמיים של המדינה נתפס כהתערבות המדינה בחיי הפרט. תפיסה זו מביאה בין היתר לעלייה המתמדת בשיעור הידועים בציבור.
 • השני - בעיות הקשורות בפסלות חיתון (ספק יהדות של מי מבני הזוג), נשואי תערובת ונישואין אסורים (כהן וגרושה) אשר מוצאים פתרונות בחו”ל, או חיים ללא נישואין כידועים בציבור. לפי נתוני ארגון משפחה חדשה משנת 2005, חיים בישראל כ-85,000 בני זוג כידועים בציבור.

נישואים אלטרנטיביים

לצד הירידה בשיעור הנישואים מסתמנת מגמת עלייה ביצירת תאים זוגיים ומשפחתיים באמצעות התקשרות זוגית אלטרנטיבית. 

התפלגות אלטרנטיבות הנישואים בישראל


על פי נתוני ארגון "משפחה חדשה", כ-85,000 בני זוג חיים בישראל כידועים בציבור.
למעלה מ 5,000 בני זוג נישאים בנישואין אזרחיים בחו"ל מידי שנה. למעלה ממחצית הנישאים בחו"ל הם ילידי חבר העמים. יותר ממחצית הנישאים בחו"ל נישאו בקפריסין. 

נישואים אלה נמצאו במגמת ירידה בשנת 2005 בהשוואה לשנים שקדמו לה (4,261 בשנת 2005 לעומת 7,998 בשנת 2004 ו-8,442 בשנת 2003) . בשנת 2006 חלה עלייה בכמות הנישאים בצורה זו (5,321) אולם מספרם עדין נמוך בהשוואה לשנים 2003 ו-2004. 

לפי נתוני הארגון, בין השנים 2000 – 2005 חלה עלייה של 25% בנישואין הרפורמיים ועלייה של 35% במספר "נישואי החוזה" של משפחה חדשה. 

נישואי תערובת של יהודים

נשואי התערובת בין יהודים לבין לא יהודים ובין בני דתות אחרות הפכו לתופעה נפוצה בשני העשורים האחרונים, בין היתר, בעקבות גלי העלייה של שנות ה 90 מחבר המדינות, כמו גם בקרב העולים באתיופיה. גם בתפוצות נמצאת תופעה זו במגמת עלייה, וכיום כל יהודי שני, הנישא בתפוצות, נישא לבן זוג שאינו יהודי. 

לפי נתוני ארגון "משפחה חדשה", 1 מכל עשרה זוגות בישראל הוא מעורב.
לפי הארגון, מרבית הציבור אינו מקבל בעין יפה את התופעה. לפי סקר שערך הארגון, 62% מהציבור היו מתנגדים לנישואי תערובת של אחד מילדיהם, 45% מהם "מאוד מתנגדים" לכך.
מבין מי שתומך בנישואי תערובת 17% היו מתנגדים אילו היה מדובר בנישואים של אחד מילדיהם.

מועד החתונה

החודשים אוגוסט ספטמבר הם החודשים המובילים בשנה לרישום הנישואין, ככל הנראה בשל מזג האוויר הנח, החופשה השנתית אשר מתאימים ביותר לבני הזוג ולמוזמנים. לעומת זאת אפריל הוא החודש בו ממעטים להינשא, זאת ככל הנראה בשל ספירת העומר החלה בתקופה זו של השנה בה אסור ליהודים הינשא על פי ההלכה היהודית.

ביביליוגרפיה

פרסומים מדעיים מקצועיים ודוחו"ת

 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות - מבחר נתונים דמוגרפיים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל, מס' 57, 19.9.2006.
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות - השנתון הסטטיסטי לישראל 2007 - מס' 58, 10.9.2007.
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 58, 2007.
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 51, 2000.

אתרי אינטרנט

הערות שוליים

  צפה בתגובות  תגובות על נישואין בישראל (2)

  ללא שם

  אינני "לא דתי", יהודי הומניסטי-חילוני, וגם נישאתי בנישואין כאלה. וגם השאתי מאות זוגות בנישואין יהודיים חילוניים. למה מתעלם עוז אלמוג מהתופעה ההולכת ומרחבת של זוגות הרוצים בטקס יהודי-חילוני בחברה הישראלית? אולי בגלל שאין הגדרה כזאת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
  יום חמישי י"ח בחשון תש"ע 5 בנובמבר 2009

  מערכת

  המושג "אלטרנטיבי" הוא לדעתנו במקומו פשוט משום שרוב מכריע של הציבור היהודי מתחתן בטקס יהודי מסורתי. לכן זו עדיין "אלטרנטיבה". עם זאת, הנושא עדיין רחוק ממיצוי במדריך שלנו ואתה מוזמן בשמחה לכתוב עבורינו ערך מעודכן. לשם כך צור עימנו קשר בדוא"ל של האתר
  יום רביעי כ"ז בכסלו תשס"ט 24 בדצמבר 2008

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.