מימון ותמיכה

הפרויקט נעשה במסגרת מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה, הטכניון, שהוא גם המממן העיקרי. יוזמי הפרויקט משמשים כחוקרים בכירים במוסד.
  
 
בשלב התכנון והבנייה הראשונית, זכה הפרויקט לתמיכה מהמוסדות הבאים: 

 אנו אסירי תודה על האמון והתמיכה