מחסות האל והקהילה לחסות האהבה הרומנטית

תמונות 1-50 מתוך 50    הקודם | הבא

בראשית דרכן נכתבו רוב ההזמנות לחתונה במתכונת דתית וביטאו את התפישה שהזיווג נעשה ברצון האל ובחסות הקהילה. ציון התאריך העברי בלבד, השימוש במלים "למניינם" או "למספרם", הנוהג להעלות את זכר ירושלים, איזכור הייחוס המשפחתי של בני הזוג, ציורי החופה - כל אלה רמזו שהחתונה היא לא רק אירוע אישי ומשפחתי אלא גם אירוע שנועד לפקח על הפרט, לשמר את המסגרת החברתית (כולל הגנות מעמדיות) ולאושש את הזהות המשותפת.

 הזמנה לחתונה - בעלי השמחה הזמנה לחתונה - בעלי השמחה הזמנה לחתונה - ערן גולדנברג הזמנה לחתונה - בעלי השמחה הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה  הזמנה לחתונה - בעלי השמחה