הרצל בבולאות - מאוסף חיים שטייר

תמונות 1-18 מתוך 18    הקודם | הבא

לרגל ציון 150 שנה להולדת בנימין זאב הרצל, אנו מציגים מספר גלריות, המתעדות פריטים היסטורים מגוונים, הכוללים את דמותו של חוזה המדינה. את הפריטים ליקט וצילם חיים שטייר - אחד מאספני הישראליאנה הבולטים בארץ ומאבות העיצוב ההיסטוריוגרפי בישראל. גלריה זו מציגה את דמותו של הרצל בבולים.

 מעטפת דואר ליום העלאת עצמותיו של הרצל לישראל -  מעטפת היום הראשון להופעת הבול -  מעטפה צהלית לתערוכת תבול -  מעטפת דואר ליום העצמאות תשיא -  מעטפת דואר לקונגרס הציוני הכג בירושלים -  בול לציון הקונגרס הציוני הכג -  בול 50 שנה למות הרצל -  מעטפת יום הופעת הבול, 50 שנה למות הרצל -  גלוית דואר ליום הופעת הבול, 50 שנה למות הרצל -  בול מאה שנה להולדת הרצל -  גלוית דואר ליום הופעת הבול, 100 שנה להולדת הרצל -  מעטפת יום הופעת הבול, 100 שנה להולדת הרצל -  מעטפת יום הופעת הבול לקונגרס הציוני הכה בירושלים -  מעטפת דואר לקונגרס הציוני הכח בירושלים -  גלוית דואר ליום הופעת הבול, 30 שנה למדינת ישראל -  מעטפת יום הופעת הבול, 30 שנה למדינת ישראל -  מעטפת יום הופעת בולי הרצל -  סדרת בולי הרצל -