טקסטיל בישראל - ניירת משרדית - מאוסף הדי אור

תמונות 1-43 מתוך 43    הקודם | הבא
 דוגמאות חוטים - מפעל פולגת - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל הרמן שפירא - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל י.צ. אלקס - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל דוד שולמן - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל פרפר - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל דייונטקסט - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - סיטונאות בא וא טקס - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל מ. גלברט - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפל י. גרגיר ובניו - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל הטווה בע"מ - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מסכית - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל כיתן - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - אתא - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל טתה - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל אריגי מצובה - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל עדין - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - חברת מריקן ורל - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל לודזיה - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - חברת אגל - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל הנקו - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל אדיר ללבנים - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל רקם - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל מ.א. כהן - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל הילוטקס - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל פלקו-טקס בע"מ - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל לודזיה - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - חברת גרב - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל רקם - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - בית חרושת לאריגה ישראל רוזן בע"מ - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - חברת גרב - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל לגרביים ע.מ.א - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - בית חרושת לסריגה עמק - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל אלמא בע"מ - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל טריקו אקשטיין - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל הילוטקס - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל טריקו אטיע - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל הטיב שמואל פרוינד - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - חברת טריקו ורל - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל אמקה לבגדי תינוקות - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפעל אלמא בע"מ הפעמון - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - מפהעל טקספל - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - ש.א.ג הלבשה תעשיית כותנות ופיגמות - המפעל ומעצבי הפריט נייר מכתבים - חברת לודגיה - המפעל ומעצבי הפריט